Adam Stepecki

                      Pochodził z rodziny chłopskiej, Jego rodzice wówczas prowadzili w Uboczu na wskroś nowoczesne gospodarstwo rolne, dające perspektywę na przyszłość. Po ukończeniu podstawówki w Uboczu, rozpoczął naukę w Technikum Kolejowym we Wrocławiu (1971). Czupurny charakter dał znać o sobie po dwóch latach - został relegowany z internatu. W efekcie ukończył szkołę z zawodem kolejarza w Jeleniej Górze (1975). Pierwszym zakładem pracy Adama była popularna bawełnianka w Mirsku, przez krótki okres grał w piłkę nożną w LZS "Zryw" Ubocze. Ślub, dziecko (syn Arek), wojsko. W drugim roku służby miał wypadek, po leczeniu został zwolniony do cywila. Na dwa lata przed Sierpniem 1980 roku wyjechał na Śląsk i rozpoczął pracę w kopalni KWK "Świerklany" (obecnie KWK "Żory"). Po roku został przeniesiony do KWK "Jastrzębie", gdzie pracował jako górnik rębacz. Tradycje ludowcowe wyniesione z domu jak też niesprawiedliwość społeczna w nowym środowisku, spowodowały włączenie się Adama w wartki nurt wydarzeń politycznych.


"Później dalej toczyła się nasza podziemna działalność. Mimo, że miałem dwójkę dzieci postanowiłem, że będę roznosił ulotki. U mnie w domu była drukarka, jednak ktoś doniósł i przezornie wyniosłem ja do brata na ul. Wielkopolską. Cały czas, na okrągło trzaskaliśmy te ulotki. Razem ze mną produkował je Józek Werner i Adam Stepecki... "  ze wspomnień Wiesława Oziembłowskiego

Aktywnie rozpoczyna działalność w nielegalnym NSZZ "Solidarność". Tak sierpniowy strajk w KWK "Jastrzębie" (1988) wspomina Bogdan Światowiec (2008)...

Pierwszym przewodniczącym, zresztą na krótko, został Henryk Skrzeszowski, myślę że go to wszystko w pewnym momencie przerosło, także ostateczny skład wyglądał następująco: Wiesław Oziembłowski (przewodniczący), Adam Stepecki (ochrona i zabezpieczenie kopalni),Andrzej Kamiński (informacja i łączność na zewnątrz), Bogdan Światowiec (szef wart), Bogdan Cudzich i Henryk Bacheń (bezpieczeństwo, swoista policja strajkowa) członkowie: Ryszard Krysiński, Krzysztof Rostkowski, Janusz Warsiewicz, Józef Werner (doszedł później) rzecznikiem został Jan Zorembik.

Za organizację strajku w macierzystej kopalni, został zwolniony z pracy. Związkowcy wkrótce upomnieli się o Adama, decyzją sądu zostało umorzone częściowo postanowienie o prowadzeniu śledztwa za organizację wspomnianego strajku - został przywrócony do pracy. Po przełomie politycznym  1988/89 został wybrany przewodniczącym Sekcji Krajowej Węgla Kamiennego NSZZ "Solidarność", po dwóch latach obejmuje funkcję wiceprzewodniczącego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki. Z kopalni zostaje delegowany do pracy w związku ( Sekcja WK NSZZ"Solidarność").
                     Talent organizatorski Adama został dostrzeżony przez kolegów. W 1990 roku z racji pracy we władzach związku, jak też sentymentu dla rodzinnego Dolnego Śląska, stał się głównym negocjatorem tzw. umowy wałbrzyskiej, pomiędzy Krajową Sekcją Górnictwa a rządem. W wyniku umowy wałbrzyscy górnicy uzyskali zapewnienie o kompleksowych badaniach lekarskich i wycofanie się rządu z planowanych wcześniej zwolnień grupowych. Na V Zjeździe Krajowym Delegatów "S" 25-27.VI.1993 r.  w Zielonej Górze, został wybrany do Komisji Krajowej.

                    Lata 1989 - 1993 to okres rządów solidarnościowych, władzę w kraju objęli byli związkowcy, doradcy i innej maści naprawiacze Rzeczpospolitej. Z roku na rok społeczeństwo zaczynało  odczuwać skutki przemian, o niebezpieczeństwie ubóstwa  zaczynali mówić coraz głośniej  górnicy - od lat przyzwyczajeni do ponad standardowego poziomu życia za swą niebezpieczną pracę. Adam widząc zagrożenie nędzą, postanawia pomóc swojej górniczej braci. Z hasłem wyborczym "Wierzę, że wiele można zmienić bez krzywdy ludzkiej" włączył się w nurt przygotowań do wyborów parlamentarnych jako kandydat na posła
Na dwa tygodnie przez wyborami, z Kolegami w NIK-u przedstawił materiały związkowe związane z nadużyciami w handlu węglem w spółkach węglowych, w tym samym dniu wziął udział w mityngu wyborczym organizowanym przez TVP. Powrót ze stolicy był tragiczny, Adam zginął 4 września 1993 r. w wypadku samochodowym w m. Koziegłowy - w zderzeniu z samochodem ciężarowym wiozącym węgiel. Osierocił troje dzieci - Arkadiusza, Monikę i Piotra. nekrolog 1993 Przegląd Kolbuszowski

W związku z tragiczną śmiercią naszych kolegów związkowców z NSZZ "Solidarność", ogłaszam tydzień od 6.9.93 r. do 12.9.93 r. tygodniem żałoby w NSZZ "S". Zwracam się do wszystkich struktur związku o umieszczenie znaków żałoby na flagach NSZZ "S". W dniu pogrzebu proszę o uczczenie pamięci Grzegorza Kolosy, Adama Stepeckiego i Jana Tyszkiewicza w zakładach pracy sygnałem syren fabrycznych i 3 minutowym skupieniem. Zwracam się również o organizowanie mszy Św. przez struktury regionalne i miejskie Związku. Równocześnie apeluję o odwołanie wszystkich imprez rozrywkowych przygotowanych w ramach kampanii wyborczej Związku.
Przewodniczący KK NSZZ "Solidarność"
Marian Krzaklewski

Pogrzeb Adama i Kolegów z udziałem delegacji wszystkich regionów "Solidarności", w asyście blisko 270 pocztów sztandarowych i kilku tysięcy związkowców stał się manifestacją jedności Związku. Adam Stepecki został pochowany na cmentarzu w Jastrzębiu Zdroju, po dwóch latach Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski nadał mu Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 14 grudnia 1995 r.o nadaniu orderów i odznaczeń. (M.P. z dnia 5 marca 1996 r.) rej. 235/95 Na podstawie art. 44 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. (Dz. U. Nr 84, poz. 426) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450), za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w pracy w ruchu związkowym odznaczeni zostają:

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI
pośmiertnie
1. Dłużniewski Jerzy s. Henryka, 2. Frączek Jan s. Stanisława, 3. Kolosa Grzegorz s. Mieczysława, 4. Maciński Kazimierz s. Bolesława, 5. Stepecki Adam s. Edwarda,

Ku czci tragicznie zmarłych związkowców corocznie rozgrywany jest ogólnopolski Memoriał w Wędkarstwie Spławikowym im. Grzegorza Kolosy, Adama Stepeckiego i Jana Tyszkiewicza, kontynowany jest też Międzynarodowy Memoriał im. G. Kolosy, A. Stepeckiego i J. Tyszkiewicza młodzieżowej piłki nożnej.aktualizacja 30.10.2012