Zasoby archiwalne są ubogie, do 1990 roku zachowało się w archiwum jeleniogórskim jedynie pięć protokołów zebrań. Jedyną możliwością odtworzenia przebiegu zebrań wiejskich dla wyboru sołtysa i Rady sołeckiej w Uboczu są prywatne zbiory dokumentów i być może dalsza penetracja archiwaliów partii politycznych.  

 

                          

Cybulski Józef 1945-1946 
Baszak Józef

1.08.1946 podsołtys Józef Tarkota na odprawie sołtysów zgłosił wniosek o wybór trzech sołtysów dla Ubocza. Trzy tygodnie później Starostwo Powiatowe we Lwówku Śląskim wydało zarządzenie o podziale gromady Ubocz na trzy sołectwa i ponowiło je 6.09.1946 r.. Zarządzenie Starostwa zostało zrealizowane częściowo - gromadę Ubocz podzielono na dwa sołectwa.

Baszak Władysław

Ubocze Dolne

Żejmo Jan

Ubocze Górne

1946-1948   

 

Cymerman Michał 1948-1950   

Żejmo Jan

Ubocze Górne

1950-1952       

Baszak Józef 

Ubocze Dolne

1950-1952  

Prejma Jan

Ubocze Dolne

1952-1954     
Juszkiewicz Michał      Ubocze Górne

1952-1954  

Mizgier Filip                Ubocze Dolne

1954-1954

 w latach 1954-58 wsie były pozbawione sołtysów        

 

Waniowski Mikołaj1 

 

 

1958-1975  

wybory 25.06.1961 jawne, jednogłośnie

wybory 6.12.1964 jawne, 73 uczestników zebrania 

                                jednogłośnie

wybory 10.12.1967 tajne, 2 kandydatów

                               Lichwa Władysław 39 głosów

                               Waniowski Mikołaj 61 głosów

wybory 25.02.1971 jawne, jednogłośnie

wybory 27.02.1974 jawne, 66 uczestników zebrania

                                  1 kandydat, niejednogłośnie

Jeziorny Henryk 

podsołtys

 

Jeziorny Henryk

1971-1975

 1975-1981    

Rada Aktywu Wiejskiego²

1981-1981  powstała samorzutnie,   (sołtys Henryk Jeziorny  

                         zrezygnował z uczestnictwa w radzie) 


Baszak Marian

Karaczun Michał

Kłodnicki Marian 

Matusewicz Henryk

Matusewicz Tadeusz - przewodniczący

Polesiak Lesław

Ślusarz Stanisława

Tarkota Tadeusz

Wydrzyński Jan

Polesiak Marek  1981-1990  

tajne, 2 kandydatów

            Polesiak Marek  48 głosów

            Stepecki Edward  8  głosów

Gandurski Ludwik 1990-2003  
Mizgier Robert  2003-2007

Rada Sołecka

Baszak Jan

Herdzik Bożena

Jasiński Krzysztof

Kubasiewicz Ludwik

Pawluczyk Lucyna

Polesiak Franciszek 

Mizgier Robert

2007-2011  4.02.2007, tajne,  2 kandydatów Tadeusz Celuch

                                                                                      Robert Mizgier


Rada Sołecka wybierano spośród 11 kandydatów

                                    Baszak Jan

                                    Herdzik Marzena

                                    Jaszewski Henryk

                                    Kubasiewicz Ludwik

                                    Matusewicz Henryk

                                    Pawluczyk Lucyna

                                    Siatkowska Maria                                    

Herdzik Marzena3

2010-2011  29.08.2010, tajne,  2 kandydatów

                                  Marzena Herdzik, Marek Polesiak

Herdzik Marzena 2011-2015  30.01.2011, tajne, 1 kandydat
                          Marzena Herdzik

Rada Sołecka wybierano spośród 9 kandydatów

                                   Cybulski Bogusław

                                   Dubaniewicz Krystyna

                                   Jaszewski Henryk

                                   Juszkiewicz Alicja

                                   Kubasiewicz Ludwik

                                   Matusewicz Henryk

                                   Siatkowska Maria

Szymutko Emilia 2015 - 2019   8.02.2015, tajne, 1 kandydat

Rada Sołecka wybierano spośród 7 kandydatów

                                   Jeziorna Elżbieta
                                   Kaniuk Julian

                                   Łopąg Bogusława

                                   Niebylski Marek

                                   Sieradzki Krzysztof

                                   Trojanowska Grażyna

                                   Trojanowski Krzysztof

 

1 Mikołaj Waniowski był sołtysem ośmiu kadencji

2 Radę reprezentowali szefowie organizacji działających na wsi: Ludowy Zespół  Sportowy "Zryw", Kółko   

  Rolnicze, Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Ochotnicza Rezerwa  

  Milicji Obywatelskiej, Koło Gospodyń Wiejskich, Ochotnicza Straż Pożarna, Komitet Rodzicielski, Koło  

  Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, Związek Młodzieży Wiejskiej "Wici" i dodatkowo dyrektor szkoły.

3 Po nagłej śmierci sołtysa Roberta Mizgiera, kadencja 2007-2011 została skrócona i 29.08.2010 r. przeprowadzono

   wybory uzupełniające