Tak się składa, że Ubocze jest chyba jedyną wsią na ziemiach odzyskanych, która posiada bogatą dokumentację historyczną. A to wszystko za sprawą Waltera Krause, który po odwiedzinach swojego rodzinnego domu postanowił opisać dzieje Ubocza od czasów najdawniejszych. Zanim został wysiedlony, blisko rok mieszkał wspólnie z polską rodziną przybyłą ze wschodu (Syberia) w domu nr 135 (numeracja niemiecka).

Poniżej wykaz książek, których autorem jest Walter Krause. 

    1.Chronik von Schosdorf von 1993

    2.Chronik von Schosdorf von 2003  /in abgeändeeter Form/

    3.Spaziergang durch Schosdorf von 1998

    4.Schosdorfer Gesichten von 2001

    5.Bildband der Erinnerung von 2002

                       Zamieszczał też artykuły w czasopiśmie niemieckim "Iser-Gebirgs-Heimat". Dwukrotnie odwiedzał Ubocze  (1981, 1993), obecny stan zdrowia nie pozwala mu na dalekie podróże. W zbiorach domowych posiada bogatą dokumentację wsi Ubocze i obszerny zasób fotografii, zwłaszcza sprzed 1945 roku.

 

Walter Krause (2002)

 

                       Walter urodził się 7 kwietnia 1930 roku w Uboczu, matka Margarette Krause z d. Kraemer pochodziła z domu nr 131, ojciec Herman Krause mieszkał przed ślubem na Kolonii, w domu z numerem 172. Dzieciństwo i wczesną młodość spędził w domu nr 135 (mieszkała w nim wówczas rodzina burmistrza wsi), w 1946 roku został wysiedlony z rodzicami i zamieszkał w brytyjskiej strefie okupacyjnej Niemiec.