Teren Dolnego Śląska podczas drugiej wojny światowej był jednym z wielu obszarów, gdzie wykorzystywano tanią i niejednokrotnie niewolniczą siłę roboczą dla potrzeb niemieckiej machiny wojennej. Każde miasto, prawie każda wieś zatrudniała robotników przymusowych. Podobnie było w Uboczu, zatrudniano 4 Polaków, 3 Ukraińców, 2 Rosjan i 2 Rumunów.

                    Rzetelnej informacji doczekały się zbrodnie hitlerowskie dokonane w obozach koncentracyjnych, gettach, więzieniach, aresztach, obozach jenieckich i innych miejscach odosobnienia, mających na celu eksterminację ludzi z ziem okupowanych. Poniżej przykłady z Ubocza i najbliższych miejscowości. 

Gryfów Śląski (Greiffenberg)       Areszt policyjny – Polizeigefängnis.

Olszyna (Langenols)

Oddział roboczy jeńców nie ustalonej narodowości obozu Zgorzelcu. Komando nr 559 Stalag VIII A   Görlitz. Istniał pod koniec 1944 roku.  

 Oddział roboczy jeńców nie ustalonej narodowości obozu w Zgorzelcu. Komando nr 560 Stalag VIII A Görlitz. Jeńcy pracowali w firmie „Ruske”.

Oddział roboczy jeńców nie ustalonej narodowości obozu w Zgorzelcu. Komando nr 586 Stalag A Görlitz. Istniał pod koniec 1944 roku. Jeńcy pracowali w leśnictwie.

Ubocze (Schosdorf)

Oddział roboczy jeńców nie ustalonej narodowości obozu w Zgorzelcu. Komando nr 661. Stalag VIII A Görlitz. Istniał w końcu 1944 roku.

Oddział roboczy jeńców nie ustalonej narodowości obozu w Zgorzelcu.Komando nr 662.

Stalag VIII A Görlitz. Istniał pod koniec 1944 roku.

Oddział roboczy jeńców nie ustalonej narodowości obozu w Zgorzelcu. Komando Stalag VIII A Görlitz. Istniał VII-XI 1944. Liczył 40-50 jeńców, którzy pracowali w fabryce wyrobów drewnianych.

Utrudniony jest dostęp do dokumentów ze szczegółowymi informacjami  na temat pracy jeńców wojennych w Uboczu. Potwierdzone jest zatrudnianie jeńców francuskich w majątku dolnym i nie ustalonej narodowości w majątku Kolonia. Jeńcy wojenni pracowali także w fabryce Argus - Motoren Werke, która produkowała  części do rakiet V-1 i V-2, ich kwatery mieściły się w drewnianych barakach na terenie fabryki.

Wieża (Wiese) 

Oddział roboczy jeńców nie ustalonej narodowości obozu. W w Zgorzelcu. Komando Stalag VIII A. Görlitz X 1940 roku liczył 20 ludzi. Jeńcy pracowali przy budowie dróg i wykonywali roboty regulacyjne.

Oddział roboczy jeńców nie ustalonej narodowości obozu w Zgorzelcu. Komando nr 584 Stalag VIII A. Görlitz . Istniał pod koniec 1944 roku. Jeńcy pracowali w kamieniołomach (wydobycie bazaltu).

Prawdopodobnie w kopalni pracowało drugie komando No.11101.

                   Wspomnieć należy także o miejscu odosobnienia, utworzonym przez armię radziecką w maju 1945 roku. Niewielki dom nr 71 stał się na bardzo krótki okres czasu miejscem przebywania ludności cywilnej - zwłaszcza kadry kierowniczej Motoren Werke i członków niemieckich partii i organizacji nazistowskich. Obóz został zlikwidowany w zimie 1946 roku.

 

                   Ubocze w 1945 roku to także trasa przemarszu ludności cywilnej i jeńców wojennych ze wschodu w kierunku Zgorzelca. Kolumny piesze były kierowane ze Lwówka Śląskiego przez Rząsiny wieś, Ubocze Kolonię, Olszynę, omijając Gryfów Śląski.