Na 31 grudnia 1903 roku, właścicielem majątku w Nadybach był Władysław Tchórznicki. Tak podaje "Skorowidz Dóbr Tabularnych w Galicyi z W. Ks. Krakowskiem".

Nazwa ciała tabularnego - Nadyby

Właściciel tabularny - Tchórznicki Władysław

Poczta - Telegraf i odległość w km - Wojutycze 1 km

Parafia - łacińska i grekokatolicka - Wojutycze

Starostwo - Sambor

Sąd powiatowy, notaryat, Urząd podatkowy - Sambor

Sąd obwodowy, liczba wykazu tabularnego - Sambor 382

Role - 276,77 ha

Łąki - 3,45 ha

Ogrody - 7,77 ha

Pastwiska - 5,87 ha

Lasy - 64,66 ha

Grunta podbudowane - 3,30 ha

Nieurodzajne - 2,49 ha

Inne od podatku wolne - 9,25 ha

Razem - 372,46 ha