Tak widzą Ubocze władze gmine – informacje o wsi zawarte na stronie www Gryfowa Śląskiego (2004 r.)

 Ubocze
Wie
ś (sołectwo) gminy Gryfów Śląski

Obszar: 1441 ha
grunty rolne: 1013 ha
lasy: 258 ha
teren zabudowany: 62 ha
pozostałe: 108 ha

Ludność: 1398 osób
Zabudowania mieszkalne: 305
Gospodarstwa rolne: 140

Sołtys: Ludwik Gandurski, Ubocze 133,
59-865 Ubocze, Tel. (+48) (75) 7813010
Rada sołecka: 8 osób
Przewodniczący rady sołeckiej:
Ludwik Gandurski, Ubocze 133,
59-865 Ubocze, Tel. (+48) (75) 7813356

Instytucje: Szkoła Podstawowa, Ubocze 169, 59-865 Ubocze, (+48) (75) 7813295
Filia Biblioteki Gminnej, 59-865 Ubocze, (+48) (75) 7813716
Spółka Wodna, 59-865 Ubocze
Ochotnicza Straż Pożarna, 59-865 Ubocze
Koło Gospodyń Wiejskich, 59-865 Ubocze
Świetlica wiejska, 59-865 Ubocze

Firmy: - Fabryka Nawozów Fosforowych "Ubocz", 59-860 Gryfów Śl.,
  Tel. (+48) (75) 7813281, (+48) (75) 7813 282
- PHP Eksport-Import Artykułów Przemysłowych,
  Matusewicz Tadeusz i Teresa s.c., Ubocze 166a, 59-865 Ubocze,
  Tel. (+48) (75) 7813407

Ilość
sklepów spożywczo-przemysłowych: 7

Zabytki:
- kościół Nawiedzenia NMP z 2 poł. XVI w. z zachowanym drewnianym stropem,
renesansowym ołtarzem drewnianym z 1623, amboną (1589) i epitafiami

Komunikacja publiczna:
- linia autobusowa PKS - cztery przystanki
- linia kolejowa na trasie Jelenia Góra - Węgliniec

Rys historyczny:

Początki wsi sięgają najprawdopodobniej roku 900, a więc czasów przed chrystianizacją Śląska przez ks. Mieszka.Najstarsza informacja pisemna dotyczy roku 1305. Jest to wykaz danin pochodzących z gminy dla biskupa wrocławskiego. Z notatki tej wynika, że w owym czasie w Uboczu istniała już budowla kościelna.Niestety dokładna data założenia wioski nie jest znana. Z dużym prawdopodobieństwem miało to miejsce w XIII w. Pierwsze zabudowania pojawiły się przypuszczalnie pomiędzy majątkiem w Uboczu Średnim, a budynkiem świetlicy wiejskiej.Pierwszymi osadnikami byli prawdopodobnie chłopi frankońscy.Najstarszy zapis dotyczący właścicieli wioski pochodzi z "Schweidnitzer Landbuch" nr 62; 25 listopada 1371 Hentschel Coppe von Zedlitz sprzedał całą wioskę Piotrowi von Spilner, którego potomkowie pozostali właścicielami Ubocza aż do początku XVIII w.W roku 1526 mieszkańcy Ubocza przyjęli naukę luterańską, ale dopiero w roku 1743 wybudowano kościół ewangelicki.Do roku 1745 poszczególne części wsi zmieniały właścicieli. W tymże roku wszystkie 4 części ( Ubocze Górne, Średnie, Dolne i Kocioł) znalazły się ponownie w jednych rękach.Nabył je radca komercyjny Prencel. W roku 1775 założono nową kolonię Ubocza, nazwaną od imienia córki Prenzla - Euphrosinenthal (Dolina Eufrozyny) (okolice FNF). Koniec XIX w. przyniósł Uboczowi rozwój przemysłu: 1867 powstały Zakłady Chemiczne "Karla Koethen", a w1872 Fabryka Wilhelma Rößlera.Do dziś Ubocze jest wsią o funkcji przemysłowo-rolniczej.Ma także bazę handlową oraz liczne zakłady przymysłowo-usługowe.