W natłoku różnych informacji dokumentujących okres powojenny Ubocza, znika ważny epizod życia społecznego wsi - powołanie Straży Obywatelskiej. Oficjalnie miała ona na celu utrzymanie porządku, ochronę mienia, pomoc i obronę w razie zagrożeń. Był też cel ukryty - wszak zbliżał się kongres zjednoczeniowy PPR i PPS (15-22.12.1948). Powstała 25.10.1948 roku jako wynik działań i nacisków władz, miała funkcjonować przez 2-3 miesiące. Straż Obywatelską w Uboczu tworzyli:

 

Byczkowski Franciszek

Czerniawski Adam

Dominikanin Józef

Filip Władysław

Kostyk Bazyli

Kownacki Tomasz

Kuczyński Adolf

Matus Karol

Mikulicz Adam

Nowosielski Edward

Nowosielski Witold

Pleszkun Aleksander

Pucek Bernard

Siemelia Maksymilian

Szerneniak Paweł

Tarkota Józef

Wójcicki Józef

Żejmo Jan

Żuk Bronisław