W natłoku różnych wiadomości historycznych dotyczących Ubocza, można mieć trudności z ustaleniem założyciela wsi  i jej rozkwitu. Trudno dociec nie posiadając dokumentów, czy Ubocze było osadą słowiańską, założoną przez panujących królów polskich, czy też założyli ją czescy lub niemieccy kolonizatorzy, w owych czasach mający duże możliwości terytorialne na wschód od Odry i Kwisy. Być może Ubocze wówczas było osadą słowiańską i wtórnie ją zasiedlono - początków wsi należy zapewne szukać w XII lub XIII wieku.

         Wzmianka z 1305 roku mówi o majątkach w liczbie mnogiej, można jedynie przypuszczać, że były dwa, ich właścicielem była rodzina Zedlitzów (Zeydlitzów, Gzedlitzów, Czedlitzów). Początkowo skupisko osiedleńcze zlokalizowane było w Uboczu Średnim, potem rozrastało się w kierunku Ubocza Górnego. Najstarszy, świecki dokument  z 1371 roku (Zedlitz sprzedaje wieś Spilnerowi) jedynie wspomina, że Ubocze było w posiadaniu rodu Zedlitz przed tą datą. Ród pochodzenia germańskiego (niektórzy historycy twierdzą, że czeskiego), przybył do Ubocza prawdopodobnie sprowadzony przez polskich władców.

         Nabywca wsi, Peter Spilner (później Spiler, Spiller) był Czechem. Ród znany z różnych wypraw wojennych organizowanych przez królów czeskich, posiadał włości na całym Śląsku a szczególnie w okolicach Lwówka Śląskiego, jego przedstawiciele pełnili też wiele eksponowanych urzędów królewskich i książęcych. Hans Spiller w 1573 był hrabią grodu legnickiego a jego poprzednik Christoph mistrzem książęcej stajni w Księstwie Jaworskim. Joachim Spiller w 1654 piastował funkcję pierwszego ławnika księstwa Księstwa Świdnickiego. Ze Śląska ród poprzez transakcje handlowe i koligacje rodzinne wkrótce był notowany na Górnych Łużycach (Biedrzychowice, Kościelnik, Platerówka). 

                   W Uboczu, rodzina Spilnerów była właścicielem całej wsi, po podziale w 1587 roku każdy z synów Antoniego Spilnera wszedł w posiadanie jednej części (Górne, Średnie, Kolonia i Dolne). Przez pewien czas ród był właścicielem majątku w Olszynie, władał Biedrzychowicami, udzielał nawet pożyczek Radzie Miasta Lwówka Śląskiego. 

                     Rodzina była znana ze swej waleczności, posiadała uznanie u czeskich królów - również na dworze pruskim cieszyła się szacunkiem staroczeskich wasali. Ogólnie dla Spillerów przyjęty został herb koloru czerwonego z różą i lilią koloru białego. Hełm koloru czerwono - białego, tego samego koloru pióra, kamień młyński biały. Herb Spillerów z Ubocza nieco się różnił - zawierał na podzielonej tarczy srebrną lilię i srebrną różę. W klejnocie herbowym srebrny kamień młyński zdobiony trzema  czerwonymi i trzema srebrnymi strusimi piórami. Rządzili wsią do 1699 roku, leksykon Zedlera z 1724 roku wzmiankuje o wielu żyjących Spillerach, wśród nich jest Caspar Hetwig von Spiller z Ubocza. Dziś po rodzie Spilnerów pozostała nazwa części Kolonii (od byłego stawu w kierunku Rząsin) zwana Spiller i pamięć o tych, którzy przez 350 lat niepodzielnie panowali w Uboczu.