Administracją kierował wójt, stojący na czele Zarządu Gminnego w Uboczu. Poniżej pismo informujące o zatrudnionych osobach w administracji państwowej - wykaz nie obejmuje Wójta Konrada Rapackiego

tekst oryginalny


 

                                                                  /Odpis / Poufne
                                                                                                       Gryfów Śląski, dnia 12 września 1948
ZARZĄD GMINY UBOCZE 

POWIATU LWÓWECKIEGO


Wykaz pracowników umysłowych.                                          

                                                                          Do

                                                                           Ob.Przewodniczącego Wydziału Powiat. we Lwówku Śląskim Na         

                                                                           polecenie z dnia 10.IX.48 r? Nr.S.O.19-34/48 Poniżej przedstawiam  

                                                                           wykaz pracowników umysłowych! 

lp  nazwisko i imię  data przyjęcia do pracy  poprzedni okres pracy stan rodzinny oraz ilość dzieci  opinia oraz przydatność do pracy zajmowane stanowisko i wykonywane czynności
1 Korzeniewicz Wysocki Piotr 1.I.1946 w samorządzie 18 lat sekretarzem i 4 lata kontroler i Dyrekt. Państ.Banku żonaty,dzieci niema odpowiedni sekretarz gm.
2 Jercha Zygmunt 15.XII.1945 w samorz. początk. kawaler jest uczciwym, powierzone czynności wykonuje Referent podatk.
3 Baszak Józef 1.III.1947 dtto dtto uczciwy, sumienny, staranny i pracowity Pomocn. ref. podatkowego
4 Zielińska Maria 9.VIII.1945 dtto panna odpowiednia Ref. ogólno administr.
5 Mielnicki Jan 1.VI.1948 dtto żonaty dzieci niema odpowiedni Jest opłacany ryczałtowo jako tymczas. praktykant

 

Stałych robotników fizycznych niema

 

                                                                                                           /-/ K.Rapacki

                                                                                                                Wójt gminy Ubocze