1946                                                                               1947                                                                          1961 

 

                                            

                                  1984                                 pieczątka sołtysa  z 1985 roku, od ładnych                                                 2006

                                                                                       kilku lat powiatów już nie było...