Przodek Tchórznickiego na sejmiku

Tchórzniccy – właściciele ziemscy w Nadybach-Wojutyczach 

Halicz 12 września 1690 roku – Laudum sejmiku halickiego

„Chcąc zaś ziemia nasza,aby podytt suo ordine szły a zatem prędsze wypłacenie onych stosując się do prawa postanowionego do sądu ziemskiego i grodzkiego e medio nostri sędziów sześciu. I.M.ć p.Bełzeckiego Nowosielskiego, Tyszkowskiego, Pilawskiego, Jastrzębskiego, Tchórznickiego obraliśmy,którzy I.M.ć zjechawszy się do heliora feria secunda post festum S.Martini wykonawszy przysięgę manatua obrawszy sądy zacząć fiskalne i one w sześciu niedzielach skończyć......”