Najstarszą nazwą historyczną Ubocza jest  Safysdorf z 1305 roku, niewiele młodsza jest nazwa Schoffdorf z 1371 r. wymieniona w Księdze Gruntów. A potem to było różnie. W piśmiennictwie prywatnym występuje Schossdorf, Schossdorff, Schoffdorff, Schoossdorff, Satysdorf, Schossdorff, nawet nazwy nieco przydługawe jak Mitteldorff und Kasseldorff und Mittel und Schossdorff, und Nieder Schossdorff. W owych czasach nazwa wsi wynikała z zachcianek właścicieli, niestaranności lub fantazji pismaka wiejskiego czy powiatowego. W  dokumentach urzędowych występują nazwy:

1668 - Schosdorff

1677 - Schoßdorff

1726 - Mitteldorff und Kasseldorf und Mittel und Schossdorff

1765 - Nieder-,Mittel-,Ober Schossdorf

1780 - Schosdorff

1796 - Kessel-,Mittel und Kessel-,Ober-,Nieder-Schoosdorf

1820 - Schoosdorff

1825 - Kessel-,Mittel-,Nieder-,Ober-Schossdorf

1835 - Schoosdorff

                        Wkrótce po powstaniu władz Rzeszy Niemieckiej, ujednolicono pisownię wielu miast i wsi. Od 1880 roku przyjęto miano Schosdorf, które przetrwało do 1945 roku.

                   Po wojnie, spotykamy  najpierw  nazwę Owczyn, używaną przez mieszkańców i kolejarzy. Brakuje jakiegokolwiek dokumentu, wzmianki o pochodzeniu tej nazwy, jedynie Okólnik PKP z 27.08.1945 podaje tę nazwę jako przystanku kolejowego. Można domniemywać, że to kolejarze nadali pierwszą nazwę dla swoich potrzeb - a określenie chyba zaczerpnęli z setek pasących się wówczas kóz na łąkach wsi. Być może cała wieś, a nie tylko przystanek kolejowy tak się nazywała przez kilka tygodni.

                   Jak podaje Maciej Szczerepa "W czerwcu 45 roku dokonano spisu wszystkich miejscowości i nadano im polskie nazwy. Ich wykaz władze powiatowe przesłały 17 czerwca 45 r. do Wojewódzkiego Wydziału Informacji i Propagandy Dolnego Śląska. Ten zatwierdził to 5 lipca 45 r. Załatwiono też podział administracyjny powiatu, powielono przede wszystkim schemat sprzed 45 r. Ustalono podział powiatu na 6 gmin miejskich i 11 gmin wiejskich, w tym Jasna Góra (nazwę Jasna Góra użył w stosunku do Ubocza Karol Pociecha)"   

                  Po nazwie Owczyn i Jasna Góra, przyjęta została przez administrację państwową nazwa Ubocz (prawdopodobnie wymyślona przez wicestarostę lwóweckiego Stanisława Piekarowicza), przez blisko dwa lata używano Owczyn i Ubocz, trafić też można na Uboczu. Ostateczną nazwę nadała w 1947 roku Komisja Ustalania Nazw Miejscowości dla Ziem Odzyskanych przy Ministerstwie Administracji Publicznej. Od momentu opublikowania sprawozdania Komisji, nastąpiło powolne wcielanie w życie tej nazwy, Ubocze stało się jedną z 32 000 nowych nazw miejscowości w Polsce. Trudno jest mówić, że nazwa Ubocza jest ściśle związana z historią i kulturą Polski, brak też w nim świadectwa przeszłości. Jest po prostu nazwą wymyśloną  przez władze w 1945 roku i zatwierdzoną przez Komisję  Ustalania Nazw z drobną korektą.