PODZAMCZE  Kolonia                  HELENÓW Ubocze Dolne                 JESIONÓW Ubocze Średnie                    WSPÓLNOTA Ubocze Górne   
   

    

    

Majątek Górny -  od 1872 do 1937 (1945)  w miejscu obecnie znanym  
Majątek Średni - od założenia do 1945                              
Majątek Dolny - od 1740, nazwany Tschirnhäuser Hof,  (po 1945 majątek za torami), funkcjonował  do 1945 roku.  
Majątek Kolonia - od 1656 roku do 1945. 

                       Na przestrzeni wieków istniały w Uboczu jeszcze trzy majątki. Pierwszy z nich to majątek będący w tzw. "nadzwyczajnym posiadaniu" na granicy Ubocza i Olszyny (do 1740), po pożarze został zlikwidowany. Drugi (do 1656) znajdował się na zachód od świetlicy "Pod Lotnikiem", pomiędzy drogą do Olszyny a Olszówką. Trzeci (do 1872)  przy skrzyżowaniu drogi lwóweckiej z drogą do Olesznej Podgórskiej.

                                                                         

  nazewnictwo