Ludność wsi Schosdorf /Ubocze/ 

                    Rok                                  Liczba mieszkańców                                                     

1786                                                    1575                      

1825                                                    1759   

1833                                                    2093                   

1840                                                    2171                       

1861                                                    1919        

1863                                                    1966                 

1871                                                    1943     

1873                                                    1904  

1885                                                    2008

1890                                                    1991     

1893                                                    1991                   

1905                                                    2180

1910                                                    2157                      

1920                                                    2157   

1927                                                    2329   

1939                                                    2503                     

1941                                                    2475 

1949                                                    1474      

1950                                                    1448 

1970                                                    1770              

1978                                                    1670          

1988                                                    1528 

1999                                                    1374    

2003                                                    1317

2013                                                    1236    

  

                   

                                                       Niemcy                   Polacy                   Razem 

  8.09.1945                                           1729                              12                               1741

  1.10.1946                                             874                            991                               1865

10.12.1946                                             685                          1028                               1713 

 5.03.1947                                              856                          1056                               1912

  3.04.1947                                             687                          1118                               1805

  3.05.1947                                             689                          1129                               1818 

11.05.1947                                             689                          1129                               1818 

  3.08.1947                                             149                          1162                               1311 

  1.09.1947                                               31                          1160                               1191

30.11.1949                                                7                           1468                               1475     

 

Niektóre wskaźniki z roku 1998

Struktura wieku

0 - 2                            42

3 - 6                            72

7 - 13                        159

14 - 16                        67

17 - 19                        61

20 - 59 K                   352

20 - 64 M                  381

pow 59 K i 64 M       240      razem 1374

 

Liczba ludności powyżej 60 lat na 100 osób w wieku produkcyjnym   32,7

Liczba osób w wieku nieprodukcyjnym (do 19 i pow.60 lat) na 100 osób w wieku produkcyjnym  80,2