Księga adresowa Polski dla handlu,przemysłu,

rzemiosła i rolnictwa Warszawa 1929

 

Wojutycze

Wieś i gmina pow.Sambor.Sąd Powiatowy i Okręgowy w Samborze.

Mieszkańców 2517

Parafia rzymsko – katolicka i greko – katolicka

Właściciele ziemscy Tchórznicki Leon – 827 ha

Akuszerka – Waniowa P.

Cegielnia – Monasterski S.,Szafran J.Tchórznicki L.

Cieśla – Hrynak O.

    Mielniczyk T.

Gorzelnia – Tchórznicki L.

Kasa – Kasa Stefczyka

Kołodziej – Moskwiński J.

Kooperatywa – „Zgoda”

Kowal – Maksymow J.

Krawiec – Buca J.

Młyn – Wal J.

Murarz – Szostak F.

żne towary – Kółko Rolnicze

Stolarz – Brodziński J.

Szewc – Ganczarek S.

               Kędzierski J.

                Łoziński S.

          Tytoniowe wyroby – Ratusz J.

                                             Wal J.

Nadyby

Wieś i gmina pow.Sambor.Sąd Powiatowy i Okregowy w Samborze

Mieszkańców 1120.

Stacja kolejowa – Nadyby Wojutycze

Właściciele ziemscy – Tchórznicki Władysław – 1500 ha

Cegielnia – Tchórznicki W.

Gorzelnia – Tchórznicki W.

Kooperatywa – Kółko Rolnicze

 

Sąsiadowice 

Wieś i gmina w pow.Sambor.Sąd Powiatowy i Okręgowy w Samborze.

Mieszkańców – 2135

Jarmarki – 26 lipca

Właściciele ziemscy – Drohojowska hr.M. – 431 ha

Grochowska T.

Cieśla – Fafuła J.

Kasa – Kasa Stefczyka

Kołodziej – Szwaj J.

Kowal – Bieńko J.

Mleczarnia – spółka mleczarska

Murarz – Rokicki J.

żne towary – Kółko Rolnicze,Żuk J.

Stolarz – Fafuła J.

Szewc – Synówka W.

Tytoniowe – Ćmiech W.

Wyszynk trunków – Antman M

                                  Szwaj T.