Przedstawiam niektóre wydarzenia z siedmiu stuleci, które kształtowały historię Ubocza. Ich wybór jest subiektywny - podyktowany chęcią przybliżenia przeszłości, jest otwarty na wszelkie uzupełnienia mające swe źródło w pisanych dokumentach domowych, kronikach, zdjęciach i innych zasobach archiwalnych.

 

1305 - wieś została wymieniona w dokumencie biskupstwa wrocławskiego

1371 - pierwsza świecka wzmianka o Uboczu (zapis w Księdze Gruntów - Świdnica 25.11.1371)

         - właścicielami Ubocza były rodziny von Zedlitz i von Spiller

1440 - założenie majątków w  Dolnym i Środkowym Uboczu

1521 - Hans Spilner von Schosdorf przekazał Christophowi von Talkenberg w Rząsinach

           posiółek zwany Kweisser ze wszystkimi prawami i przywilejami

1526 - początek reformacji w Uboczu

1547 - wykonano przez ścięcie pierwszy wyrok kary śmierci  (Jakob Hertrampf)

1549 - pierwszym pastorem został Martin Wildner

         - kościół katolicki przejęty przez ewangelików

1567 - czeladnik ślusarski Matz Schneider został skazany na karę śmierci za zabójstwo 

           swojego majstra (15.05.1567)

1583 - założenie majątku na Kolonii

1589 - w kościele katolickim zainstalowano ambonę

1611 - powołano Michaela Prentzela na sędziego dziedzicznego

1623 - z fundacji właścicieli majątków zainstalowano ołtarz i balkon  w kościele katolickim

           (wg. R. Plüschke ołtarz ma pochodzić z 1500 roku)

1624 - wbudowanie kolumn z herbami i obrazami z życia Pana Jezusa 

           w kościele katolickim (dziś już nie istnieją) 

1628 - pastorem w Uboczu został Christoph Weiker - wypędzony przez wiernych z Prusic

1631 - mężczyzna z wyroku sądu kołowany za 10 morderstw (nazwiska nie podano) 

1634 - ufundowanie przez wiernych dzwonów dla kościoła katolickiego (sygnaturka z 1615), 

           poświęcone św. Mikołajowi i Nawiedzeniu Najświętszej Marii Panny 

1640 - została ścięta mieczem służąca, która zabiła dziecko (23.02.1640)

1645 - z Ubocza został wypędzony pastor Martin Hoffmann (23.02.1645)

1654 - przejęcie kościoła katolickiego z rąk protestantów (6.04.1654), 

           proboszczem został o. Michael Adolfus

1668 - cieśla z Ubocza Trautmann przebudował wieżę kościoła p.w. św. Wawrzyńca w Gryfowie Śląskim

1719 - Christopf Knospe został skazany na karę śmierci (2.02.1719), wyrok wykonano

           27 października tego roku

1724 - kobieta o nazwisku Grobe została wypędzona ze wsi za paserstwo

1740 - właścicielem całej wsi został znany ród Schaffgotschów

1742 - uzyskano koncesję na budowę domu modlitwy dla ewangelików (bez dzwonów)

1743 - poświęcono ewangelicki dom modlitwy (7.10.1743)

1747 - wieś zakupiła dom dla pastora

         - pierwsza wzmianka o szkole w Uboczu, nauczyciel został zwolniony z pracy za

           "surowe trzymanie dzieci"

1748 - właściciele ziemscy ustalają terminy niedzielnych nabożeństw w kościele

           ewangelickim: od Wielkanocy do św. Michała 8,00, zimą o 9,00

1750 - do kościoła ewangelickiego sprowadzono organy, za przejazd przez Gryfów

           zapłacono 2 talary i 6 srebrnych groszy cła

         - reorganizacja sądownictwa, z 4 powstały dwa sądy

         - poszerzenie terenu cmentarza przy kościele katolickim

1759 - bitwa pomiędzy wojskami pruskimi i austriackimi

1761 - zanotowano 59 urodzin, 12 ślubów, 54 pogrzeby

1764 - edyktem królewskim dom modlitwy przemianowany na kościół ewangelicki

1773 - wybudowano kaplicę grobową przy kościele katolickim

1774 - we wsi urodziły się 4 pary bliźniaków i trojaczki

1775 - dobudowanie wieży do kościoła ewangelickiego, montaż dzwonów

1778 - przykrycie dachu kościoła ewangelickiego gontem

1780 - założony został zakład pogrzebowy 

1787 - remont kościoła ewangelickiego - nowy fundament

1793 - obchody 50-lecia kościoła ewangelickiego (20.05.1793)

         - kasa gminy Ubocze przejmuje koszty napraw i remontów kościoła ewangelickiego

1794 - parafia ewangelicka rozpoczyna udzielanie pożyczek parafianom na 6%

1802 - pastorowi przekazano nowy dom parafialny

1804 - wielka powódź w Uboczu (czerwiec)

1806 - wsi przybyło 76 dzieci w tym 8 pozamałżeńskich, zawarto 18 ślubów, zmarło 68 uboczan

1811 - odnowiono mur cmentarny przy kościele katolickim

1811 - remont kapitalny kościoła katolickiego

1813 - wojska francuskie nakładają na wieś świadczenia pieniężne, oddziały armii napoleońskiej 

           krótko przebywają na wzgórzach okalających Ubocze (sierpień 1813)

1820 - we wsi czynne są 4 młyny wodne

1822 - odsłonięcie pomnika w Uboczańskim Lesie ku pamięci leśników biorących udział w  

            wojnie pruskiej

1823 - rozpoczęcie zbiórki pieniędzy na zakup pomocy szkolnych 

1825 - wieś liczy 1657 mieszkańców, 292 domy

1828 - z połączenia sądów w Górnym i Dolnym Uboczu powstał jeden sąd dla całej wsi

1840 - podział wśród wyznawców kościoła ewangelickiego, powstaje zbór kościoła

           staroluterańskiego

1842 - we wsi mieszka 2171 mieszkańców, funkcjonuje piec wapienny i browar

1843 - przybyło 83 dzieci w tym 18 pozamałżeńskich, zawarto 18 ślubów, zmarło 71 mieszkańców

1844 - budowa we wsi 3 kamiennych mostów, poszerzenie drogi wiejskiej

1845 - 360 dzieci uczęszcza do szkół, wieś liczy 2184 mieszkańców

         - remont wieży kościoła ewangelickiego 

1848 - wybudowanie domu modlitwy kościoła staroluterańskiego

1850 - na mocy Ustawy Regulacyjnej, zniesione zostało w Uboczu poddaństwo

1852 - zakończono budowę pałacu na Kolonii (właściciel Leopold Carl von Sanden)

1861 - znany artysta Alexander Duncker namalował zamek z Kolonii (od strony 

           południowej - 1861/62)

1862 - wyłożenie podłogi brukowcami i założenie instalacji odgromowej w kościele ewangelickim

1863 - remont kapitalny kościoła ewangelickiego, drewno i glinę zastąpiono kamieniem

         - katolicy pozwolili ewangelikom korzystać ze swojego kościoła na czas remontu 

           zboru (4 miesiące)

         - we wsi funkcjonuje 5 młynów i 110 stołów tkackich

1865 - uruchomienie dwutorowej linii kolejowej Lubań - Gryfów Śląski (20.09.1865)

          - wbudowanie zegara na wieży kościoła ewangelickiego (fundator Karl von Hoffmann) 

          - we wsi urodziło się 125 dzieci

1867 - uruchomienie firmy chemicznej z produkcją kwasu siarkowego (późniejsza FNF "Ubocz")

1868 - stan uwłaszczenia majątków przekroczył 50%

1869 - Aleksander Duncker ponownie maluje zamek z Kolonii (od strony północnej -1869/70)

1871 - likwidacja sądu w Uboczu (16.04.1871), właściwym staje się sąd w Gryfowie Śląskim

1872 - uruchomiono tkalnię w Górnym Uboczu (Wilhelm Roßler)

         - właścicielami majątków byli: Robert Thode - Kessel, Mittel, Ober

                                                           Wilhelm Nixdorf - Nieder

1874 - sołtysem i zarazem policjantem był Julius Gloge (wybrany 259 głosami)

1879 - rozebranie starych i wmontowanie nowych organów do kościoła ewangelickiego

1880 - naukę w szkole ubockiej pobierał Dietrich Karl (10.12.1873 - 13.10.1953), poseł do 

           Reichstagu z Dolnego Śląska

1882 - położenie łupku na dachu plebanii ewangelickiej

         - przekazanie do użytku nowej szkoły (obok kościołów kat. i ewang.)

1883 - powstanie poczty

1884 - uruchomienie stacji telegraficznej

          -  utwardzenie drogi wiejskiej, przystosowanie jej do ruchu pojazdów konnych

1885 - wykupienie placu na nowy cmentarz (6.07.1885), poświęcenie (4.12.1885)

         - wybudowanie drogi łączącej wieś środkową z Gryfowem Śląskim               

1886 - fabrykę chemiczną przejmuje Karl Koethen

         - małżeństwo Thamm (dom nr 196), obchodziło 60-tą rocznicę małżeństwa

1887 - pokrycie na nowo dachu kościoła ewangelickiego, plebani i wieży płytkami z łupka,

           wnętrze kościoła zostało wyłożone płytami z  piaskowca, montaż 3 drzwi wejściowych

1888 - łódka z majątku Niedergut w Uboczu ratowała gryfowian podczas wielkiej powodzi

           (miasto takowej nie posiadało)

1889 - zniesienie opłat za naukę w szkole

1890 - spis grudniowy wykazał 77 katolików, 44 luteranów, 1870 ewangelików

1891 - 16 osób powyżej 70 lat pobierało renty starcze

1893 - Ubocze liczy 1991 mieszkańców,  w tym 343 dzieci w wieku szkolnym

1896 - rozpoczęcie budowy czwartej szkoły przy fabryce Rosslera

1900 - powstanie chóru przy staroluterańskiej gminie wyznaniowej

1905 - oddanie do użytku budynku przystanku kolejowego 

1908 - zaprzestanie wydobycia wapienia w lesie ubockim, zatopienie kopalni

1911 - elektryfikacja wsi

1913 - wybudowanie szkoły w Uboczu Dolnym

         - fabryka superfosfatu przeszła w ręce zakładów w Berlinie ( Zakłady Berliner AG)

1914 - gruntowna modernizacja zakładów chemicznych

1920 - likwidacja browaru (R. Köhler 1916 - 1920)

1922 - elektryfikacja linii kolejowej Lubań – Jelenia Góra (15.04.1922)

1923 - burmistrzem wsi został murarz Gustaw Vogt

1925 - na 2354 mieszkańców, 2143 deklaruje się jako ewangelicy a 83 jako katolicy

1929 - Carl Berschdorf z Nysy ofiarowuje organy do kościoła katolickiego

           z napisem "o rex glorie veni cum pace c.o. maria"

1931 - wieś zajmuje powierzchnię 1464,8 ha, liczy 617 rodzin

1933 - remont Domu Strażaka, wydzielenie w nim miejsca na wiejski areszt

         - wieś liczy 2475 mieszkańców

1933 - przebudowa kościoła katolickiego na stan obecny - pow. użytkowa 210,5 m², 

           kubatura 1263 m³

1934 - przebudowa kościoła staroluterańskiego

         - tkalnię przejęła firma Teichgräber (kopanie stawów)

1935 - gruntowna modernizacja i regulacja potoku wiejskiego

1937 - zakupienie nowych organów dla kościoła staroluterańskiego

1938 - uroczyste obchody 90-lecia powstania kościoła staroluterańskiego  w Uboczu

1939 - ostatni przedwojenny spis wykazał 2497 mieszkańców wsi

         - utworzenie przedszkola 

1941 - przystosowanie tkalni do produkcji części do rakiet V

         - uruchomienie drugiego przystanku kolejowego w Górnym Uboczu przy linii

           kolejowej Gryfów Śląski - Lwówek Śląski na potrzeby wojenne firmy "Argus"         

1942 - przeniesienie poczty do przybudówki przy sklepie 

1943 - skierowanie do pracy w majątkach pierwszych robotników przymusowych

1944 - zatrudnienie 3 grup jeńców wojennych ze Stalagu VIII A ze Zgorzelca

1945 - zestrzelenie myśliwca radzieckiego przez Niemców (marzec)

         - zbombardowanie pociągu wiozącego amunicję (20 marzec)

         - zajęcie wsi przez oddziały radzieckie (8.05.1945)

         - pierwsze wysiedlenie Niemców (24.06.1945)

         - demontaż kolejowej trakcji elektrycznej i drugiego toru przez Armię Czerwoną 

           z linii Gryfów Śląski - Lubań (zakończenie 7.08.1945)     

         - w Uboczu mieszka 12 Polaków i 1729 Niemców (8.09.1945)                     

1946 - w Fabryce Sztucznych Nawozów pracowało 67 osób, w tym 7 kobiet (21.2.1946)

         - wieś liczyła 1406 Niemców, 352 Polaków (2.04.1946) 

         - przejęcie byłych majątków (Ubocze, Kolonia) na cele reformy rolnej (27.04.1946) 

         - formalne przejęcie 5 budynków szkolnych (17.05.1946)

         - w czerwcu do klas I, II i IV Szkoły Powszechnej uczęszczało 39 polskich dzieci 

         - ostatnie nabożeństwo w kościele ewangelickim ( pastor Wilhelm Dorn - 13.07.1946 )

         - wysiedlenie 800 Niemców poprzez punkt zborny w Płakowicach (16.07.1946)         

         - pierwsza powojenna próba nacjonalizacji 3 młynów w Uboczu (14.08.1946)      

1947 - oficjalne zapoznanie mieszkańców z nową nazwą wsi - Ubocze (3.4.1947)

         - w Uboczu mieszka 1818 ludzi, w tym 1129 Polaków i 689 Niemców (3.05.1947)

         - Starostwo Powiatowe we Lwówku Śląskim wydało zakaz urządzania zabaw tanecznych

           w gromadzie Ubocze (22.8.1947)

1948 - powołanie Straży Obywatelskiej (25.10.1948)

         - pierwsze zebranie wiejskie w sprawie Straży Pożarnej

1949 - były sołtys i przewodniczący Gminnej Rady Narodowej Józef Cybulski został

           pozbawiony mandatu radnego z powodu choroby (30.04.1949)

1950 - zawiązanie koła LZS "Zryw" - przew. Tadeusz Polesiak

1951 - stosowną uchwałą Gminnej Rady Narodowej, radny Piotr Cichy został zobowiązany do 

           zorganizowania spółdzielni produkcyjnej 

         - na akademii ku czci pogłębiania przyjaźni polsko - radzieckiej doszło do bijatyki

1952 - zawiązanie Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Uboczu    

1953 - pierwsze włamanie do obiektu LZS "Zryw" (6.3.1953)

1954 - ubocka podstawówka uzyskała status szkoły 7 - klasowej

1957 - działalność rozpoczęło Koło Gospodyń Wiejskich (przew. Regina Kotowska)

1958 - wpisanie kościoła katolickiego do rejestru zabytków (4.12.1958)

-   wymiana gontowego pokrycia dachu kościoła katolickiego

-   utworzenie drugiej Szkoły Podstawowej (Ubocze Dolne 1.09.1958)  

                              1959 - utworzenie parafii w Rząsinach dla części Ubocza od nr 1 do 100  (20.06.1959)
                              1960 - budynki od nr 101 do 259 wyłączono z parafii gryfowskiej i przekazano do rząsińskiej (20.06.1960)

1962 - msza prymicyjna ks. Tadeusza Żejmy

         - nawiedzenie obrazu Matki Bożej Częstochowskiej 

         - powołano Kółko Rolnicze (prezes Karol Matus)  

1963 - uruchomienie zlewni mleka w budynku świetlicy gromadzkiej " Pod Lotnikiem" 

           (Spółdzielnia Mleczarska w Lubaniu)

         - sztangiści  "Zrywu" zajęli 5 pierwszych miejsc na Spartakiadzie Powiatowej we Lwówku Śl.

1964 - uroczystości w związku z wręczeniem przez ks. biskupa  Pawła Latuska,  krzyża

           papieskiego Pro Ecclesia et Pontyfice  dla Jana Baszaka, kościelnego  z Ubocza 

         - spotkanie w bibliotece z pisarzem Waldemarem Kotowiczem   

        - powołano Wiejską Komisję Sanitarną (16.4.1964)

         - nieudana próba ekshumacji prochów żołnierza Armii Czerwonej

         - długotrwałe opady deszczu spowodowały porośnięcie zbóż (sierpień)

1965 - uruchomiony został zakład fryzjerski w budynku gromadzkim (10.1.1965) 

1966 - zawiązane zostało koło ZMW (przew. Zbigniew Hercuń)

         - przekazanie świetlicy pod zarząd Koła Gospodyń Wiejskich (30.06.1966)

         - rozpoczęcie prac przy boisku sportowym

         - budowa przystanku autobusowego

1967 - powołanie wiejskiego oddziału samoobrony (Terenowy Oddział Samoobrony 22.11.1967)

1968 - msza prymicyjna ks. Mariana Lewandowskiego

         - odnowienie wnętrza kościoła katolickiego          

         - spotkanie w bibliotece z pisarzem Zbigniewem Kubikowskim (20.05.1968)

         - w Uboczańskim Lesie stacjonuje zmotoryzowana dywizja radziecka przed inwazją 

            na Czechosłowację  (7-21.08.1968)     

1969 - księgozbiór biblioteki liczył 3397 woluminów

1970 - 29 listopada  po raz pierwszy w kościele katolickim odprawiona została 

           msza święta w języku polskim

1972 - w kościele katolickim budowa nowego  balkonu, demontaż organów, nowa kompozycja 

           malowideł na suficie   (dawniej sufit był płaski, podzielony na kwadraty listwami, w 

           których były obrazy apostołów) 

1973 - Rada Ministrów decyzją z 31 grudnia  przekazała na własność Kościoła 

           Rzymskokatolickiego  budynek mieszkalny (przykościelny)  w Uboczu

         - zakończenie budowy boiska sportowego

1974 - msza prymicyjna ks. Bolesława Boczana 

1975 - budowa ogrodzenia boiska sportowego

1976 - zlikwidowanie Szkoły Podstawowej nr 2

1978 - zorganizowane zostało koło ZSMP (przew. Tadeusz Hercuń)

         - w wojewódzkim konkursie o sportowy znak jakości "Omega", LZS "Zryw" zajął 3 miejsce

         - największa w dziejach wsi seria sześciu podpaleń budynków (19.10-15.12.1978)

1979 - z przystanku PKS w Uboczu Dolnym (dzień roboczy) do Lwówka Śląskiego odjeżdżało

           10 planowych autobusów (27.5.1979) 

1980 - uroczyste obchody 30-lecia koła LZS (19-20.04.1980)

         - zawody strzeleckie o puchar dyrektora gryfowskiego PBK  na strzelnicy w Uboczu

1981 - rozbiórka kościoła ewangelickiego

         - remont kościoła katolickiego

         - rozpoczęcie prac przy budowie nowego cmentarza

         - zawiązanie koła Związku Młodzieży Wiejskiej "Wici" (przew. Henryk Matusewicz)

1982 - zakończenie prac na cmentarzu

         - LZS "Zryw" w Uboczu zajął 4 miejsce we współzawodnictwie kół LZS województwa 

           jeleniogórskiego o Brązowy Znak Jakości "Omega"

         - w Uboczu naliczono 3271 drzew owocowych

1984 - powołanie pierwszej w dziejach wsi Rady Sołeckiej (przewodniczący Marek Polesiak)

         - rolnicy posiadali 67 koni

1985 - z inicjatywy mieszkańców Kolonii wykonano pierwsze prace przy ujęciu wody źródlanej 

         - uroczyste obchody 35-lecia LZS "Zryw" w Uboczu

         - towarzyskie spotkanie emerytów i rencistów (tzw. rolniczych)

1986 - powtórna elektryfikacja linii kolejowej (20.12.1986)

1987 - w rozgrywkach piłkarskich (kl. A) LZS "Zryw" zajął 10 miejsce na 15 drużyn

1988 - 1528 uboczan posiadało 388 mieszkań

1989 - koło LZS "Zryw" zajęło 2 miejsce we współzawodnictwie "Omega" na szczeblu 

           wojewódzkim

1990 - powstaje pierwszy komitet wodociągowania wsi - przew. Edward Cherek

         - obchody 40-lecia LZS "Zryw" (12.05.1990)

         - w wyniku reorganizacji rozgrywek piłkarskich, LZS "Zryw" awansował do kl. "O"

1991 - zawiązanie Społecznego Komitetu Budowy Wodociągu - przew. Tadeusz Matusewicz

         - brygada budowlana z Kombinatu Rolno Przemysłowego w Lubomierzu wykonała remont bieżący 

           mostków wiejskich

1992 - rozpoczęcie prac przy wodociągu (10.10.1992) - głównym organizatorem prac jest sołtys     

           Ludwik Gandurski

         - we wsi funkcjonuje 5 sklepów spożywczych

1993 - próbny rozruch wodociągu - woda w kranach (20.12.1993)

         - reaktywowano działalność gastronomiczną w świetlicy "Pod Lotnikiem" (grudzień)

1997 - wybrukowanie placu przed kościołem katolickim

1998 - wieś umożliwia korzystanie ze swojego wodociągu Rząsinom (30.06.1998)

         - w ostatnim dziesięcioleciu przybyło wsi 8 mieszkań

1999 - w Uboczu na stałe jest zameldowanych 1374 mieszkańców

2000 - w podsumowaniu gminnej edycji konkursu "Wieś gminy Gryfów Śląski czysta i 

           gospodarna"  za lata 1990 - 2000, najlepszą okazała się wieś Ubocze

         - Złoty Medal na 49 Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technologii

           w Brukseli przyznano FNF "Ubocz"

-   Szkole Podstawowej nadano imię Władysława Reymonta i ufundowano sztandar

   (28.10.2000)

- likwidacja placówki pocztowej

- remont biblioteki w świetlicy "Pod Lotnikiem"

2001 - uroczyste otwarcie i poświęcenie firmy Teresy i Tadeusza  Matusewiczów (13.07.2001)

         - z fundacji ks. Mariana Lewandowskiego został postawiony krzyż na Kolonii (22.X.2001)        

         - firma Matusewiczów oficjalnie zgłosiła 2 wnioski do Urzędu Patentowego RP (5.11.2001)

         - nieznani sprawcy podpalili szatnię LZS "Zryw"(9.12.2001)

2002 - zaprzestanie działalności przez Kółko Rolnicze

2003 - Firma Matusewicz Budowa Maszyn s.j. otrzymała Dolnośląski Certyfikat Gospodarczy

         - w ciągu roku 291 czytelników dokonało 9237 wypożyczeń w ubockiej bibliotece

         - cyklicznie opróżniano 246 pojemników 110 litrowych z nieczystościami stałymi

2004 - Janina Hryniewiecka została ekspertem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, wchodzącym 

           w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans 

           zawodowy (25.06.2004)

         - bieżący remont kościoła

         - kradzież 10 piłek i 5 par butów piłkarskich (wartość 1000 zł) z szatni na boisku sportowym

           LZS "Zryw" w Uboczu (01.09.2004)

         - rozbudowa i remont budynku szkoły

         - Ochotnicza Straż Pożarna dziesięć razy wyjeżdżała do pożarów (w okresie roku)

         - księgozbiór biblioteki (31.12.2004) liczył 9121 tomów

2005 - uroczystości z okazji 10-lecia Spółki Wodnej (8.05.2005)

         - prace remontowe w budynku przykościelnym i gruntowna naprawa muru przykościelnego

           ( młodzież z Hiszpanii i Polski - lipiec)

         - w XV edycji konkursu "Wieś Gminy Gryfów Czysta i Gospodarna",

           za najpiękniejszą i najbardziej  zadbaną wieś uznano Ubocze

         - kradzież 9 piłek i 6 par butów piłkarskich z barakowozu na boisku sportowym (30.10.2005)

2006 - wpisanie ołtarza z kościoła katolickiego do rejestru zabytków (2.03.2006)

         - w tragicznym wypadku samochodowym zginęły 4 osoby (14.05.2006)  

         - Jacek Lewandowski objął funkcję prezesa koła LZS "Zryw" (7.7.2006)

         - remont kapitalny ołtarza w kościele

2007 - w XVII konkursie "Wieś Gminy Gryfów Śląski Czysta i Gospodarna" 

           zwyciężyło Ubocze (25.09.2007)

         - budowa kaplicy cmentarnej

2008 - Luvena S.A. z podpoznańskiego Lubonia kupiła FNF "Ubocz"

         - prezesem koła LZS "Zryw" został Rafał Mizgier

         - montaż dzwonu w kaplicy cmentarnej

         - przemieszczenie tabernakulum w kościele

2009 - oddany został do użytku kilometrowy odcinek  wyremontowanej drogi gminnej (11.09.2009)

         - remont świetlicy wiejskiej "Pod Lotnikiem"

2010 - remont kościoła katolickiego - położenie nowego gontu

         - wyjęcie dokumentu z kuli na sygnaturce kościoła

         - kolejna, powojenna powódź (7.08.2010)

         - w XX edycji konkursu "Wieś Gminy Gryfów Śląski Czysta i Gospodarna" zwyciężyło Ubocze

           w kategorii sołectw (24.09.2010)

         - położenie nowej posadzki marmurowej w kościele

2011 - kilkadziesiąt tysięcy metrów sześciennych gazu wypłynęło z uszkodzonej rury w pobliżu

           budynku starej szkoły (8.09.2011)

         - w XXI edycji konkursu „Wieś Gminy Gryfów Śląski Czysta i Gospodarna„ I miejsce przyznano

            Krystynie i Zbigniewowi Dubaniewiczom z Kolonii

         - rozbiórka budynku przystanku kolejowego, niwelacja placu

         - instalacja tabernakulum w ołtarzu

2012 - kataklizm wzdłuż potoku i Olszówki – grad i blisko trzygodzinna nawałnica deszczu spowodowały wielkie straty

           wzdłuż głównego szlaku komunikacyjnego wsi (5.07.2012)

        - tytuł „Społecznik Roku 2012 Gminy i Miasta Gryfów Śląski” otrzymała

          Marzena Herdzik- Sołtys Ubocza (29.12.2012)