Jasna Góra przy Nadybach – czyli słów kilka o Sąsiadowicach

Słownik Geograficzny Królestwa

Polskiego z 1880 roku

Sąsiadowice – inaczej Wyhadówka, Susidowyczi, wieś 15 km od Sambora, w dorzeczu Dniestru za pośrednictwem potoków płynących do Strwiąża. Środkiem wsi płynie potok zwany Głębokim. Na północ od drogi do Felsztyna leży na wzgórzu „Góra Łaskawa” czyli klasztor karmelitów z murowanym kościołem św.Anny. We wsi większość gruntów należy do hrabiego Jana Dunina i konwentu karmelitów.

 

Dzieje – Feliks z Felsztyna Herburt, starosta mościski wystawił naprzód kościół św.Anny, konsekrowany w roku 1591 a następnie fundował za pozwoleniem Pstrokońskiego Macieja, biskupa przemyskiego danym w Brzozowie dnia 23 lipca 1603 roku klasztor karmelitów i na uposażenie tego przeznaczył połowę Śąsiadowic. W roku 1677 Erazm Herburt darował klasztorowi dochody dawniejszego kościoła św.Mikołaja, przy którym plebani dla najazdów tatarskich mieszkać nie chcieli. Darowiznę tę zatwierdził nuncyusz apostolski w 1683 roku. W kościele znajduje się w wielkim ołtarzu obraz św.Anny (rzeżbiony i wyzłacany), słynący cudami i ściągający na odpust 26 lipca wielu pielgrzymów.

 

 

Swięta Anna --- w roku 1589 we wsi Sąsiadowice poddany chłop orząc łan Szwajowski, wyorał na polu obraz świętej Anny z Najswiętszą Panną i Panem Jezusem. O tym dowiedział się Erazm Hertburt, syn Stanisława Herburta, natenczas mieszkający we wsi Głęboka przybył i z wielką radością i nabożeństwem statuę do pobliskiego koścoła p.w. św.Mikołaja przeniósł przy licznem udziale ludu i duchowieństwa. Nazajutrz pokazała się św. Anna znowu na łanie Szwajowym. Herburt przeniósł ją po raz drugi do kościoła św.Mikoł;aja, lecz znowu wróciła na dawne miejsce. Widząc to Herbert kazał w tem miejscu wybudować tymczasem kaplicę z ołtarzem i począł myśleć o nowym murowanym kościele. Po postawieniu takiego murowanego kościoła uprosił dla poświęcenia Dymitra Solikowskiego - arcybiskupa lwowskiego. Dla pomnożenia czci św. Anny Erazm Herburt sprowadził konwent zakonny oo. karmelitów z Krakowa, kościół z wymurowanym klasztorem im oddał oraz dwa inne kościoły: jeden św.Mikołaja w Sąsiadowicach a drugi św.Marcina w Felsztynie. Gdy zaś św. Anna przez wiele lat różnymi cudami się wsławiła, wprowadzono do jej kościoła bractwo św. Anny w roku 1725.

Sąsiadowice – wieś pomiędzy Nadybami a Głęboką