Jak mieszkamy w Uboczu

         Zmagania wojenne w 1945 roku ominęły Ubocze i najbliższe okolice. Żaden dom, żadne obejście nie zostało zniszczone. Były jedynie wypadki grabieży i nieuchronnej w tych przypadkach dewastacji. Repatrianci, osadnicy wojskowi, reemigranci, przesiedleńcy mieli do wyboru wiele domów, zagród o różnym stanie technicznym. Od zwykłego mieszkania, niczym nie różniącego się od sąsiednich, po ogrzewane centralnie z łazienką i bieżącą wodą. Kryterium decydującym o wyposażeniu mieszkania w wodę, ogrzewanie itp. był rok budowy. Poniżej zestawienie obrazujące liczbę mieszkań wybudowanych w latach:

przed 1918         -  187

1919-1944          -  184

1945-1970          -      3

1971-1978          -      3

1979-1988          -    11

po roku 1988     -      8

 

                  Dziś średnio w Uboczu na mieszkanie przypada około 3,5 osoby, na izbę zaś 0,83. W 1998 roku w Uboczu było 396 mieszkań - w 95% znajdujących się w rękach prywatnych. Według najnowszego zestawienia władz gminnych, w Uboczu znajdują się 272 budynki mieszkalne (2013).