Budynek byłej szkoły w Uboczu Dolnym 2004  - porównanie  (kolekcja P. Jaworskiego) 

Budynek po byłej tkalni      2005                     (kolekcja Z. Kownackiego)

Dom diakonis

Empora w kościele katolickim 1970                   (kolekcja E. Ciupy)

Fosfory dawniej i dziś             1                         (kolekcja Z. Kownackiego)

Fosfory dawniej i dziś             2                         (kolekcja Z. Kownackiego)

Grobowiec przy majątku środkowym                  (kolekcja Z. Kownackiego)

Grobowiec przy majątku środkowym                  (kolekcja Z. Kownackiego)

Grobowiec przy majątku środkowym                  (kolekcja Z. Kownackiego)

Jeden z domów     2007                                      (kolekcja Z. Korobki)  

Karawan                                                             (kolekcja W. Krause)  

Kazalnica w kościele rzymsko-katolickim 1994      (kolekcja Z. Kownackiego)

Kościół ewangelicki                          (kolekcja E. Kaneckiej) 

Kościół ewangelicki empory 1981       (kolekcja W. Krause)

Kościół ewangelicki od drogi 1981    (kolekcja W. Krause)

Kościół ewangelicki plac 2003

Kościół ewangelicki ruiny 1 1981        (kolekcja W. Krause)

Kościół ewangelicki ruiny 2 1981         (kolekcja W. Krause)

Kościół ewangelicki ruiny 3 1981           (kolekcja W. Krause)

Kościół ewangelicki ruiny 4 1981           (kolekcja W. Krause)

Kościół rzymsko-katolicki 1982  

Kościół rzymsko-katolicki 1994             (kolekcja Z. Kownackiego) 

Kościół rzymsko-katolicki 1980 - ołtarz

Majątek środkowy 2005                        (kolekcja Z. Kownackiego)   

Majątek środkowy 2005                        (kolekcja Z. Kownackiego)   

Majątek środkowy 2005                        (kolekcja Z. Kownackiego)   

Majątek środkowy 2005                        (kolekcja Z. Kownackiego)   

Majątek środkowy 2005                        (kolekcja Z.Kownackiego)

Majątek środkowy 2005                        (kolekcja Z.Kownackiego)

Majątek środkowy 2005                        (kolekcja Z.Kownackiego)

Majątek środkowy 2005                        (kolekcja Z.Kownackiego)

Majątek środkowy 2005                        (kolekcja Z.Kownackiego)

Majątek środkowy   2006                      (kolekcja P. Sulika)

Majątek środkowy   2006                      (kolekcja P. Sulika)

Majątek środkowy   2006                      (kolekcja P. Sulika)

Majątek środkowy   2006                      (kolekcja P. Sulika)

Majątek środkowy   2006                      (kolekcja P. Sulika)

Most      2007                                       (kolekcja Z. Korobki)

Nasza świątynia inaczej 1994                  (kolekcja Z. Kownackiego) 

Nauczyciele                                           (kolekcja M. Kłodnickiego)  

Obraz z kościoła  1994                          (kolekcja Z. Kownackiego)

Pałac Ubocze Dolne 1 2003

Pałac Ubocze Dolne 2 2003

Pałac Ubocze Dolne 3 2003  

Pałac Ubocze Dolne 1     2005               (kolekcja Z.Kownackiego)

Pałac Ubocze Dolne 2     2005               (kolekcja Z.Kownackiego)

Pałac Ubocze Dolne 3     2005               (kolekcja Z.Kownackiego)

Pałac Ubocze Dolne 4     2005               (kolekcja Z.Kownackiego)

Pałac Ubocze Dolne 5     2005               (kolekcja Z.Kownackiego)

Pałac Ubocze Dolne 6     2005               (kolekcja Z.Kownackiego)

Pałac Ubocze Dolne 7     2005               (kolekcja Z.Kownackiego)

Pałac Ubocze Dolne 8     2005               (kolekcja Z.Kownackiego)

Pałac Ubocze Dolne 9     2005               (kolekcja Z.Kownackiego)

Pałac Ubocze Dolne   1        2006                      (kolekcja P. Sulika)

Pałac Ubocze Dolne   2        2006                      (kolekcja P. Sulika)

Pałac Ubocze Dolne   3        2006                      (kolekcja P. Sulika)

Pałac Ubocze Dolne   4        2006                      (kolekcja P. Sulika)

Pałac Ubocze Dolne   5        2006                      (kolekcja P. Sulika)

Pastorówka     2007            (kolekcja Z. Korobki)

Plac po parku Ubocze Górne 2003  

Pomnik w lesie            2005                     (kolekcja Z. Kownackiego)

Przed remontem  2002                   (kolekcja Z. Kownackiego)   

Przystanek kolejowy 2004

Regina Kotowska przemawia 1985  

Remiza   2004

Resztki bramy wjazdowej pałac Ubocze Środkowe 2003

Resztki fundamentów pałac Ubocze Górne 2003

Resztki fundamentów pałac Ubocze Środkowe 2003  

Rzeźba 2002                                (kolekcja Z. Kownackiego)

Serce wodociągu  2004                (kolekcja P. Jaworskiego)

Spółka wodna       2007      (kolekcja Z. Korobki)

Strażacy w oczekiwaniu na zmianę warty przy Bożym Grobie  2008   (kolekcja A. Meresa)

Szkoła Podstawowa  2005           (kolekcja Z. Kownackiego)

Szkoła Podstawowa od szosy 2005          (kolekcja Z. Kownackiego)

Świetlica "Pod Lotnikiem"        2005          (kolekcja Z. Kownackiego)

Świetlica "Pod Kasztanami"      2005          (kolekcja Z. Kownackiego)

Tragiczna Olszówka   2008       (kolekcja A. Meresa)

Typowa zabudowa z XIX wieku      2005      (kolekcja Z. Kownackiego)

Ubocze Środkowe staw przy pałacu 2003

Uczniowie 1                                 (kolekcja M. Kłodnickiego)

Uczniowie 2                                 (kolekcja M. Kłodnickiego) 

Uroczystość ofiarowania kielicha mszalnego dla kościoła w Uboczu - około 1970 r.

Wiadukt  2008                    (kolekcja A. Meresa)       

Widok na gospodę i rozdroże 2003  

Wnętrze kościoła rzymsko-katolickiego 2002     (kolekcja Z. Kownackiego)

Zakład Budowy Maszyn Matusewicz   2004

Zjazd absolwentów 1987               (kolekcja M. Kłodnickiego)