Nadyby

Cerkiew 1987

Cerkiew greckokatolicka   2005         (H. Zarzycka)

Cerkiew prawosławna  2005               (H. Zarzycka)

Defilada 1939                                       (z książki Jana Ratusza)

Dom Ludowy 1978

Figurka 1978

Figurka       2005                             (H. Zarzycka)

Karta repatriacyjna 1 1946

Karta repatriacyjna 2 1946

Kościół w Wojutyczach    2005               (H. Zarzycka)

Kościół w Wojutyczach 1       2005        (Jan K. Mudryk - Wiślicki)

Kościół w Wojutyczach 2       2005        (Jan K. Mudryk - Wiślicki)

Ochronka 1987

Nadyby cmentarz 1    2005                    (Jan K. Mudryk - Wiślicki)

Nadyby cmentarz 2    2005                    (Jan K. Mudryk - Wiślicki)

Pałac Tchórznickiego 1 1987

Pałac Tchórznickiego 2 1978

Pałac Tchórznickiego   2005                  (H. Zarzycka)

Plebania w Wojutyczach        2005        (Jan K. Mudryk - Wiślicki)

Stacja kolejowa 2004                             (M. Czapkiewicz)

Świadectwo 1942

Wjazd 1987

Zdjęcie