Chronologiczne dzieje Nadyb od 1850 roku

Nadyby - wieś rodzinna większości rodzin  z  Kolonii przed 1946 r.

1850 - powstała pierwsza plantacja chmielu na potrzeby browaru w Samborze

1856 - właścicielem wsi i majątku został Kazimierz Tchórznicki

1872 - uruchomiona została kolej z Chyrowa do Sambora przez Nadyby

            zwana koleją nadniestriańską

1888 - majątek po Kazimierzu odziedziczył Władysław Tchórznicki

1891 - rozpoczęto budowę pałacu

1891- Michał Mielniczyn za skrytykowanie arcyksiężniczki Stefanii (żony

           następcy tronu austriackiego), został skazany na 6 lat więzienia

1893 - zostaje zasadzona aleja lipowa od pałacu do Wojutycz

1894 - rozpoczęto budowę ochronki

1895 - Żyd Hel Nord został spłacony przez dziedzica w celu zmiany właściciela

            karczmy na katolika obrządku łacińskiego

1914 - ucieczka dziedzica przed wojskiem rosyjskim, rabunek

           pałacu przez mieszkańców wsi

1918 - Nadyby zostały zajęte przez Ukraińców

1919 - wyzwolenie Nadyb przez Wojsko Polskie

1923 - uroczystość przeniesienia prochów żołnierzy I wojny światowej do

            wspólnej mogiły

1924 - dziedzicem majątku został Leon Tchórznicki

1930 - przy Ochronce Sióstr Służebniczek NMP powstało Stowarzyszenie

           Młodzieży Żeńskiej

1939 - do Nadyb wkroczyły wojska rosyjskie (okupacja rosyjska)

1942 - wieś zajął oddział wojsk niemieckich (okupacja niemiecka)

1944 - ciężkie walki w okolicach wsi, do wsi wkroczyli czerwonoarmiści

1945 - początek repatriacji Polaków z Nadyb do Polski

1948 - powstał kołchoz

1957 - druga tura repatriacji, z wioski wyjechali prawie ostatni Polacy

1962 - złagodzenie przepisów paszportowych (umożliwiono odwiedziny rodzin w Nadybach)

1964 - początek  obustronnych wizyt (połączonych z handlem)

1972 - bardzo korzystny przelicznik złoto - rubel - złoty

1974 - wydanie przepisów przez miejscowe władze, na mocy których

           łatwiejsze stało się podjęcie budowy nowych domów

1986 - więzi rodzinne uległy zwielokrotnieniu (wyjazdy z Ubocza po telewizory kolorowe, 

           degustacja spirytusu)

1992 - początek kryzysu politycznego i ekonomicznego na Ukrainie