nazwiska          nazwy geograficzne          Barbara Polak z d. Karpińska        Walter Krause
  

Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze, ul. Podchorążych 2, 58-500 Jelenia Góra, tel. (0-75)644-99-40 jgora@ap.wroc.pl       http://www.ap.wroc.pl/index.php

Dyrektor mgr Ivo Łaborewicz

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków Delegatura w Jeleniej Górze ul. 1-go Maja 23  58-500 Jelenia Góra   tel. (075) 767 63 85    e–mail: wosoz-jg@rubikon.pl    
Kierownik Delegatury
mgr Wojciech Kapałczyński

Archiwum Akt Nowych w Warszawie  ul. Hankiewicza 1   02-103 Warszawa tel. (022) 58-93-118, fax: (022) 58-93-001

email : sekretariat@aan.gov.pl       www   http://www.aan.gov.pl/  

Dyrektor  Tadeusz Krawczak


Centralne Archiwum Geologiczne w Warszawie ul. Rakowiecka 4
00-975 Warszawa  tel. (0 22) 849 53 51  fax (+48 22) 849 53 42
www   http://www.pgi.gov.pl/
Sekcja Udostępniania kier. Magdalena Kosim email   magdalena.kosim@pgi.gov.pl

Centralne Archiwum Wojskowe ul. Czerwonych Beretów bl. 124  00-910 Warszawa 022) 681-31-44
Informacja Archiwalna tel. (022) 681-45-84   caw@wp.mil.pl
Pracownia Udostępniania Akt tel. (022) 681-31-92
www   http://www.caw.wp.mil.pl/

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie ul. Dworcowa 5, 62-052 Komorniki
tel.: 0-61 81 07 629  e-mail: muzeum@muzeum-szreniawa.pl    www: http://www.muzeum-szreniawa.pl/
Dyrektor  Jan Maćkowiak
Dział Ewidencji i Dokumentacji Zabytkowego Budownictwa Folwarcznego   e-mail: folwarki@muzeum-szreniawa.pl
tel. 61 8109781, 61 8107629
kier. Maria Andrzejewska5 Dywizja Piechoty w dziejach oręża polskiego. Edward Kospath - Pawłowski 1997.
 
7 Dywizja Piechoty. Stanisław Gaś MON 1971. 
 
50 lat w służbie ołtarza. Ks. Stanisław Książek Kamienna Góra 2004
 
Adelslexicon der preussischen Monarchie. L. Lodebur 1856

Adelslexikon der preussischen Monarchie. T. 3. Berlin: Verlag von Ludwig Rauh, 1858
 
Adressbuch der Kaufleute, Fabrikanten, Gewergsleute und größeren Gutsbesitzer in Ahnenforschung in Schlesien.

Adresbuch Kreis Löwenberg in Schlesien 1930-1931. 

Akta grodzkie i ziemskie z czasów RP, z Archiwum Bernardyńskiego we Lwowie.t.1 Lwów 1868.
 
Album A. Duncker t. XI str.621.

Alphabetisch-Statistisch-Topographische Uebersicht aller Dörfer, Flecken, Städte und andern Orte der Königl. Preuß. Provinz Schlesien Breslau 1830
 
Alphabetischer Nachweis, Adressbuch, des in den Preussischen Staaten mit Rittergütern angesessenen Adels: Karl Friedrich Rauer 1857
 
Amtliches Landes-Adresbuch der Provinz Niederschlesien für Industrie, Handel Gewerbe Breslau 1927.

Amts-Blatt der Preußischen Regierung in Liegnitz 1824
 
Aparat Bezpieczeństwa na terenie powiatu lwóweckiego w latach 1945 - 1956   R. Klementowski  M. Szczerepa  Lwówek Śląski 2002.
 
Archidiecezja wrocławska - dane internetowe.
 
Archiwum i biblioteka archidiecezji poznańskiej.

Archiwum Spółki Wodnej w Uboczu.

Archiwum Zakładowe Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim.
 
Armia Krajowa w Zagłębiu Naftowym i na Samborszczyżnie. Jerzy Węgierski.

Auschwitz chronicle 1939-1945 Danuta Czech Tauris 1990.

Bericht des Provinzial - Konservators der Kunstdenkmäler der Provinz Schlesien. Breslau  1914 - 1937.

Berliner Adressbücher 1846, 1847, 1848, 1849.
 
Besuche nach dem Untergang - Verlorene Schlósser und Herrenhauser in Schlesien Das KesselschloB in Schosdorf Kreis Lowenberg  Holger Rüdiger Arndt  2000. 

Biographisches Jahrbuch und deutscher Nekrolog Tom 4  1900
 
Biuletyn Informacji Publicznej.

Biuletyny Urzędu Patentowego 1947- 2002.

Blätter für literarische Unterhaltung, Tom 2 F. A. Brockhaus 1832.
 
Böhm Erich – zdjęcia z archiwum prywatnego.

БЫЛОЕ - Газетный архив. Владимир Цыплев 2014

Chemiker Zeitung t. 40.

Chemische Fabrik Carl Koethen   Schoppe Georg Lowenberg 1929, rękopis.

Chemisches  Zentralblatt 1939.

Danielska B. Danielski G. Szafrańska K. Kieszkowski W. VIII 1991 opracowanie kart majątków, pałaców i parków  Ubocza.

Das Inland: ein Tagblatt für das öffentliche Leben in Deutschland, mit vorzüglicher Rücksicht auf Bayern Cotta 1830.

Der Börsen-und Gründungs-Schwindel in Berlin" Leipzig. verlag von Paul Froh Berg. 1877.
 
Deutsches Adels Lexicon 1886.
 
Die Balley Brandenburg des Johanniter - Ordens  C. Heymann 1886.
 
Die Geschichte gewaltsamen Wegnahme der evangelischen Mrchen und Mrchengüterin den Furstentliinnern Schweidnitz und  Inner wahrend des siebzehnten Jahrhunderts. In Commission bei.Carl Dülfer in Breslau.  1854.

Die Knoopstraße am Elbhand - wer war Wilhelm Knoop? In: Elbhangkurier. Heft 3 2009

„Der Orgelbestand den evangelischen Kirchen Schlesiens im Jahre 1947 Wolfgang J. Brylla"

Die Chemische Industrie nr 5 z 1.03.1905.
 
Diecezja Legnicka - dane internetowe.
 
Diecezja Zielonogórsko - Gorzowska. Kuria Diecezjalna - ks. dr Andrzej Sapieha.
 
Dokumenty Andrzeja Czyżewskiego. Zbiór prywatny Katowice.
 
Dokumenty Edwarda Ciupy. Zbiór prywatny Ubocze.
 
Dokumenty Edwarda Sidorenki. Zbiór prywatny Ubocze.
 
Dokumenty Elżbiety Kaneckiej. Zbiór prywatny Gryfów Śląski.
 
Dokumenty Feliksa Mizgiera. Zbiór prywatny Ubocze.
 
Dokumenty Grzegorza Kownackiego. Zbiór prywatny Ubocze.
 
Dokumenty Jana Szymonowicza. Zbiór prywatny Ubocze.
 
Dokumenty Heleny Zarzyckiej. Zbiór prywatny Sambor.
 
Dokumenty Lucyny Pawluczyk.  Zbiór prywatny Ubocze.
 
Dokumenty Ludwika Gandurskiego.  Zbiór prywatny Ubocze.
 
Dokumenty Macieja Szczerepy. Zbiór prywatny Lwówek Śląski.

Dokumenty Manueli Stafford. Zbiór prywatny Opole.
 
Dokumenty Mariana Baszaka. Zbiór prywatny Ubocze.
 
Dokumenty Marii Lewandowskiej. Zbiór prywatny Ubocze.
 
Dokumenty Marka Polesiaka. Zbiór prywatny Ubocze.
 
Dokumenty Przemysława Gajdosza. Zbiór prywatny  Ubocze.
 
Dokumenty Wacława Stepeckiego. Zbiór prywatny Legnica. 
 
Dokumenty Witolda Mikosa. Zbiór prywatny Rząsiny.
 
Dokumenty Zbigniewa Kownackiego. Zbiór prywatny Ubocze.
 
Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu. Oddział w Lwówku Śląskim.
 
Dolny Śląsk praca zbiorowa Mieczysław Suchocki Instytut Zachodni 1948.

Dordrechtsche Courant (Zeitung in Holland), 1830, N° 88, Zaturdag, den 24. Julij.

Dziennik Polski. Kraków 2008.
 
Dziennik Urzędowy woj. dolnośląskiego (2000 - 2010).

Echo Lubonia 2008-2010.
 
Encyklopedia Solidarności 2010.

Encyklopedia Solidarności. Zapis na www  2009.

Europäisches Genealogisches Handbuch, C. F. Jacobi, Leipzig 1800.

Europäisches genealogisches Handbuch: in welchem die neuesten Nachrichten 1811
.
 
Fundacja Ośrodka KARTA. Warszawa 2004.

Gazeta Warszawska. Warszawa 1830.

Gazeta Wrocławska 2001-2010.

Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz- Berlin, Nr.: I. Ha Rep. 89, 19813.

Genelogisches Handbuch des Adels, Band 55, 1973, S. 268.

Genealogisches Handbuch des Adels, Tom 22  1960.

Genealogisches Handbuch des Adels , Tom 111  1996.

Genealogisches Handbuch des Adels: Adelige Häuser ; A ; Bd. 25, Tom 117 1998.

Genealogisches Handbuch des Adels: Tom 46  1970  Hans Friedrich von Ehrenkrook.


Geografia Gospodarcza Polski. Tom 2 Jerzy Loth, Zofia Cichocka Warszawa 1960.
 
 
Gerhard Neuweiler Bayerische Akademie der Wissenschaften. - München 2003.

Герои Советского союза: Краткий биографический словарь. Т.1./ Пред.ред.коллегии И.Н.Шкадов. – М.: Воениздат, 1988. 

Geschichte der Stadt Myslowitz in Ober Schlesien. 1867
.
 
Geschichtliche Pfarrorganisation Breslau 1940.

Główny Zarząd Kartograficzny Wojska Polskiego Mapy wycinkowe z 1935.

 
Gryfów Śląski i Gryf  Mariusz Olczak  Oppidum 2001.
 
Gryfów Śląski w latach 1945-2008. Robert Skrzypek, Wojciech Szczerepa, Maciej Szczerepa Gryfów Śląski 2010.

Güter-Adressbuch Schlesien 1852.

Güter-Adressbuch Schlesien 1873.

Güteradressbuch Schlesien  Löwenberg 1873

Handbuch der historischen Stätten Tom 316 z Kröners Taschenausgabe Hugo Weczerka 2003.

Handbuch der internationalen Stickstoff-und Superphosphat-Industrie Julius Mossner 1931.

Handbuch der Provinz Schlesien. Rittergüter. Breslau 1856.


Handbuch des Erzbistums Breslau für das Jahr. Breslau 1931 - 1942.

Heimatbuch des Kreises Löwenberg in Schlesien. 1959.

Henry Thode (1857-1920): Leben und Werk Anna Maria Szylin Frankfurt am Main 1993.

Heraldik im Netz 2008.

Historia Gospodarcza Polski Andrzej Jezierski, Cecylia Leszczyńska Warszawa 2003.
 
Historia Kościoła na Śląsku. Pomoce bibliograficzne. Katowice 2005.
 
Hoffman G. H. Katholische Pfarrkirsche zu st. Hedwig, Greiffenberg Schlesien  mit der Filialkirchen: Langenöls, Schosdorf, Welkersdorf Breslau 1939.
 
Hoffmann Herman  Führer zu schlesischen Kirchen Breslau 1939.

In: Jahrbuch / Bayerische Akademie der Wissenschaften. - München. - 2003 (2004), Gerhard Neuweiler.s. 313 - 321

Industrielle Hinterlassenschaften der Rohphosphat-Verarbeitung Juli 2005.

Informacje o rodzinie Ukrzyskich. Wiesław Danielec Kraków 2011.
 
Informator kulturalny i turystyczny województwa jeleniogórskiego 1970 - 1990.

Informator Kulturalny i Turystyczny woj. jeleniogórskiego Karkonosze  1979 r. nr 6, 1981   nr 10.
 
Instrukcja taborowa. Ministerstwo Spraw Wojskowych 1930.
 
Inwentaryzacja przyrodnicza gminy. Gryfów Śląski 1994.
 
Iser-Gebirgs-Heimat – czasopismo dla byłych mieszkańców pow. lwóweckiego i lubańskiego na terenie Niemiec. Eckental. Listopad 2000 numer 10.

Jahrbuch der deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft, Band 3, 1888.

Jahrbuch des Schlesischen Vereins für Berg- und Hüttenwesen Breslau, Tom 1 1859.
 
Kampania 1813  Mariusz Olczak 2004.

Karty z historii polskiego przemysłu chemicznego. T. 19  SITPChem Warszawa 2002.
 
Katalog parków woj. jeleniogórskiego. Wrabec, Prądzyński.
 
Katalog ruchomych zabytków sztuki sakralnej w archidiecezji wrocławskiej. Kuria Arcybiskupia we Wrocławiu 1982 ks. Józef Pater.
 
Kłodnicki Marian - relacje pisemne i dokumenty z 2003.

Kolektywizacja w Polsce w latach 1948-1956 Barbara i Tomasz Rochatka Biuletyn nr 1 IPN 2002

Komunikaty Posterunku Policji w Gryfowie Śląskim 2005.

Kontrola dochodzeń na rok 1946/47. Posterunek Milicji Obywatelskiej Rząsiny. Zbiór prywatny Macieja Szczerepy.

Kontrola dochodzeń na rok 1946/52. Posterunek Milicji Obywatelskiej w Gryfowie Śląskim. Zbiór prywatny Macieja Szczerepy.

Korespondencja prywatna ks. Eryka Hobera.

Korespondencja prywatna Waltera Krause. Tłumaczenie Gertruda Przybylska - Legnica. Kaarst - Poznań 2003 - 2010.

Korespondencja prywatna Waltera Krause. Kaarst - Poznań 2003 - 2013.
 
Kościół łaciński w Rzeczypospolitej około 1772 roku. Stanisław Litak. Lublin 1996.
 
Kościół poewangelicki w Uboczu. Opinia o stanie technicznym. Stanisław Wojdon 1978.
 
Kralka Krzysztof - wspomnienia. Kolekcja zdjęć z archiwum domowego.
 
Krause Walter  Schosdorf 1993. Notatki i relacje 2003, 2004, 2005.
 
Kronika Archidiecezji Wrocławskiej z roku 2000.

Kronika Rząsin.

 
Kroniki Rady Gminnej Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Gryfowie Śląskim z lat 1979 - 1994. Ryszard Majewski.
 
Krótki opis wspomnień, pierwszych dni pobytu na terenach Ziem Odzyskanych, jak również w czasie osiedlania w powiecie Lwówka Śląskiego.  Władysław Butwiłowski Ubocze 1966 Maszynopis.
 
Krystyna Feldman albo festiwal tysiąca i jednego epizodu  Tadeusz Żukowski Poznań 2001.

Księga Pamięci: Transporty Polaków do KL Auschwitz z Krakowa i innych miejscowości Polski Południowej 1940-1944, Franciszek Piper, Irena Strzelecka Towarzystwo Opieki nad Oświęcimiem 2002.

Kultura fizyczna w przemianach wsi polskiej w latach 1944-1956. Rafał Szubert Wrocław 2010.
 
Kurier Gryfowski 1995 - 2010.  

Kwarantanna dłutowska … Gottfried Schulz  1831.

Legnica - miasto biskupie diecezji legnickiej. Ks. Stanisław Kusik Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne nr 1 2002

 
Leksykon duchowieństwa represjonowanego w PRL w latach 1945-89. Jerzy Myszor.

Löwenberger Heimatstube Hannover.
 
Mały rocznik statystyczny 1958.
 
Mapa Pogórze Sudeckie. PZWiK Warszawa 1988 .
 
Mapa pow. Lwówek Śląski/Lowenberg/ Görlitz 1905.
 
Mapy wydawnictwa "Plan" 2002 - 2005.

Materiały na spotkanie aktywu zakładowego z członkami władz centralnych PZPR i ZSL Gryfów Śląski 1983.
 
MEP wersja OEM  1998.

Milchwirtschaftliches Zentralblatt 13, 1884
.

Ministerstwo Skarbu 2000-2008 Informacje o spółkach SP, sprawozdania o stanie mienia.

Monitor Polski  1945.

Monografia Fabryki Nawozów Fosforowych "Ubocz" 1865-1984  Albert Kwass 1984.

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie. Dokumentacja Zabytkowego Budownictwa Folwarcznego w Uboczu.
 
Neues Preussisches Adels-Lexicon oder genealogische und diplomatische Nachrichten. L. v. Zedlitz-Neukirch Leipzig 1835

Niekammer´s Landwirtschaftliches Güter-Adressbuch, Bd. XVI, Provinz Schlesien, Leipzig 1921.

Notatki i dokumenty Alberta Kwassa 2011.

Notatki i dokumenty Iwony Jarosz 2012.

Notatki i dokumenty Jana Wysopala.

Notatki i dokumenty Jarosława Bogackiego.

Notatki i dokumenty Józefa Kruka 2011.

Notatki i dokumenty Józefa Kruka 2011.

Notatki i dokumenty Zygmunta Postrzecha 2003.

Notatki i zdjęcia ks. Wernera Machy. 

Notatki i zdjęcia Malcolma Scotta Australia 2012

Nowiny Jeleniogórskie 1975-2010.

 
Obce rycerstwo na Śląsku. Tomasz Jurek  PTPN Poznań 1996.
 
Obozy hitlerowskie na ziemiach polskich 1939-1945. Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce. PWN 1979.
 
Obozy i inne miejsca odosobnienia dla ludności cywilnej w Polsce w latach 1945-1950 Bydgoszcz 2002 Witold Stankowski,

Oczyszczanie gazów przemysłowych z tlenków azotu po produkcji H2So4 w FNF Ubocz dr inż. M. Sosnowski, M.A.Gostomczyk, Józef Kuropka, Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Ochrona Środowiska nr 3/4 1983.
 
Odbudowa kościołów w archidiecezji wrocławskiej w latach 1945-72. Ks. Wacław Szetelnicki.
 
Odręczne notatki i dokumenty Adolfa Bucy.
 
Olszyna w historię wpisana Madurowicz Zbigniew Olszyna 2004.

Olszyńsko-Uboczańsko-Gryfowskie Zagłębie Węgla Brunatnego Jarosław Bogacki  www.greiffenberger.pl  2011
 
Organizacje podziemne na terenie powiatu lwóweckiego w latach 1945 - 1956. R. Klementowski M. Szczerepa Lwówek Śląski 2001.
 
Organy na Śląsku. Julian Gembalski Akademia Muzyczna Katowice 2005.
 
Ośrodek Ochrony Zbiorów Publicznych - Narodowa Instytucja Kultury. Warszawa 2004.
 
Pamiętnik Jana Ratusza. Kraków 1998.
 
Pan Fredro. Stefan Majchrowski LSW 1965.
 
Państwowa Komisja Wyborcza - archiwum.
 
Park we wsi Ubocze (Kolonia). Opr. zespół: Hanna Wrabec, Ewa Jurkowska, Henryk Ciesielski, Andrzej Jurkowski, Elżbieta Chyczerewska, Leopold Chyczerewski Urząd Wojewódzki - Wydział Kultury i Sztuki Jelenia Góra  1978.
 
Parochial - Matricul de anno 1781.

Pierwsze powojenne polskie nazwy miejscowości dawnego powiatu lubańskiego Krzysztof Fokt
 
Plan odnowy wsi Ubocze na lata 2008 - 2015. Zespół redakcyjny. Ubocze 2009.

Plan rozwoju lokalnego gminy  i  miasta Gryfów Śląski . Opracował Stanisław Dasiak. Gryfów Śląski 2005.
 
Pocztówka "Schosdorf" ze zbiorów Piotra Czembrowskiego.

Polacy w dobie stalinizmu. Artur Goszczyński Kraków 2010

Polityka władz komunistycznych wobec Kościoła rzymskokatolickiego na Dolnym Śląsku w latach 1960 - 1966. Adam Szymanowski PWT Wrocław 2009. 

Polska Ludowa 1944 - 1950. Ossolineum 1974.
 
Polszczyzna Lwowa i kresów płd - wsch. do 1939 r. Zofia Kurzowa PWN Kraków.
 
Poradnia językowa - Instytut Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków. 

Portal "wiara.pl". 2012

Preussisch Schlesien und Posen, 1866.

Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski 2004-2010.

Przykarpacie. Czasopismo samorządu ze Starego Sambora. Nr 85 z 7.12.2005.
 
Publikacje i zbiory Jarosława Bogackiego.
 
Relacja o ludziach i placówkach Armii Krajowej w kilku polskich wsiach woj. tarnopolskiego.  Część I.  Jadwiga Podleska. 

Rocznik polityczny i gospodarczy Warszawa 1959.

Roczniki Chemii t. 20-22 PWN 1946.

Rolnicza spółdzielczość produkcyjna na Dolnym Śląsku po 1989 roku. Przemysław Tomczak Wrocław 2010

Rozkaz dzienny Iwana Dybicza Zabałkańskiego z 13 stycznia 1831 przekład z francuskiego 2012.
 
Rund Und Lauban  Rektor Plüschke   Tłumaczenie Andrzej Pietrzykowski 1935
 
Salwą pal... Stanisław Rzepski MON 1964
 
Schematismus des Bistums Breslau nach der Neueinteilung der Archipresbyterate von 1738.

Schematismus oder Statistik des Bisthums Breslau Königlich Preussischen Antheils. Breslau 1842.

Schematismus des Bisthums Breslau und seines Delegatur-Bezirks. Breslau 1863 - 1906.

Schematyzm Duchowieństwa i Kościołów Archidiecezji Wrocławskiej. Ks. Kazimierz Lagosz Kuria Arcybikupia Wrocław   1952.
 
Schematyzm Archidiecezji Wrocławskiej 1979.
 
Schematyzm Diecezji Legnickiej 1997. 

Schlesien/Adressbuch des Grundbesitzes 1873.
 
Schlesiens Kirchorte und ihre kirlichen Stiftungen bis zum Ausgange des Mittelalters H. Neuling Breslau 1902.
 
Schlesischer Curiositäten erste Vorstellung, darinnen die ansehnlichen Geschlechter des schlesischen Adels mit Erzehlung des Ursprungs der Wappen Genealogien, der qualificirtesten Cavaliere der Stamm-Häuser und Güter beschrieben... Sinapius Johannes  Leipzig 1720.

Schlesische Provinzialblätter, 1822, April, Chronik, Gutsveränderungen.

Schlesische Provinzialblätter, 1823, Dezember, Chronik, Gutsveränderungen.

Schlesische Provinzialblätter, 1824, Februar, Chronik, Gutsveränderungen.


Schlesisches Güter-Adressbuch, Verzeichnis der sämtlichen Rittergüter, Breslau 1886

Schlesisches Güter-Adressbuch, Verzeichnis der sämtlichen Rittergüter, Breslau 1894

Schlesisches Güter-Adressbuch, Verzeichnis der sämtlichen Rittergüter, Breslau 1902

Schlesisches Güter-Adressbuch, Verzeichnis der sämtlichen Rittergüter, Breslau 1905

Schlesisches Güter-Adressbuch, Verzeichnis der sämtlichen Rittergüter, Breslau 1917

Schlesisches Güter-Adressbuch, Verzeichnis der sämtlichen Rittergüter, Breslau 1930.

Schosdorf   Krause Walter  1997.

Skazani za działalność w prganizacjach niepodległościowych na Dolnym Śląsku Monika Kała, Krzysztof Szwagrzyk Wrocław 2005.
 
Skorowidz nazw miejscowości niemiecko-polskich. Ministerstwo Administracji Publicznej  Wrocław 1948.
 
Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Warszawa 1885. 
 
Słownik Geografii Turystycznej Sudetów  M. Staffa i inni  2003.
 
Słownik Staropolskich Nazw Osobowych. Taszycki W. Ossolineum PWN Warszawa 1965. 
 
Słowo Polskie, Gazeta Wrocławska. Archiwum 1998 - 2007.
 
Socialdemokratischer Pressedienst     Berlin  2.3.1932.
 
Sommerfahrt durchs Löwenberger Land . Greiffenberg — Schosdorf ... Kulke Heinz  5.07.1965.
 
Sprawozdania Skarbu Państwa o stanie mienia... za lata 2002-2004 .
 
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Gryfów Śląski za lata 2003 - 2004.

Statistik der evangelischen Kirche in Schlesien,  - F. Anders, Glogau 1848.

Strategia Rozwoju Turystyki dla Województwa Dolnośląskiego. Polska Agencja Rozwoju  Turystyki. Warszawa 2003.
 
Strony www domowe i genealogiczne - Family Research, Family Search, Genea Net, Myfamily, Rootsweb, Genealogy.
 
Strony www heraldyczne Kramera.
 
Strona www LZS Fatma w Pobiednej.
 
Strona www LZS Zryw w Uboczu.
 
Strona parafii p.w. Najświętszej Maryi Panny Saletyńskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim http://parafiapiaski.com/
 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i  gminy Gryfów  Śląski. Maj 1999 r. Biuro obsługi inwestycji "Dom" Jelenia Góra.

Subject-matter index of patents applied for and patents granted, by B. Woodcroft Patent office 1871

Sygnaturka Witold Mikos 2011.
 
Średzka Gazeta Śląska Roland. Wiktor Kalita, Patryk Medyński  Środa Śląska styczeń 2007. Roland. Autor nieznany marzec 2008
 
Tajemnice II wojny światowej na Śląsku. Robert Primke, Maciej Szczerepa, Wojciech Szczerepa. Technol Kraków 2010.

Testament Anzelma Trzebińskiego TD Kórnik 186.

The Gentleman’s Magazine and historical chronicle 1831.

Towarzystwo Ochrony Najstarszych Drzew w Polsce. Marcin Wawrzyńczak 2011.

Tygodnik Katolicki Niedziela. Edycja legnicka 2000 - 2006 autor Albert Kwass.
 
Uchwały Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski 2003 - 2010.
 
Udział kapelanów wojskowych w drugiej wojnie światowej. Julian Humeński Akademia Teologii Katolickiej Warszawa 1984.
 
Uniwersytet Poznański-Wydział Geografii. Zbiornica map.
 
Urząd Bezpieczeństwa w powiecie Lwówek Śląski (1945-1956). Robert Klementowski 2006.

Vaterländische Bilder oder Geschichte und Beschreibung sämtlicher Burgen und Ritterschlösser Schlesiens, - Karl Adam Müller, Glogau 1844.

Vaterländische Bilder, in einer Geschichte und Beschreibung der alten Burgfesten und Ritterschlösser Preussens. 1837.
 
Verzeichnis Kunstdenkmaler Provinz Schlesien Hans Lutsch Breslau 1891.
 
VHA Praha Stalag VIII B syg.19-I-32.
 
Visitationsberichte Diözese Breslau Archidiakonat Legnitz J. Jungnitz Breslau 1908.

Wiadomości Kościelne. Organ Administracji Apostolskiej. Wrocław 1945 - 1951.

Wiadomości Kościelne. Organ Archidiecezji Wrocławskiej. Wrocław 1951 - 1972.
 
Wiejska idylla. Zamki śląskie w obrazach Aleksandra Dunckera. Wystawa 2002.
 
Wiersz nieznanego autora przekazany przez Jana Bucę.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Ocena stopnia zanieczyszczenia gleb w województwie dolnośląskim. Wrocław 2010.

 
Wojna w Dolinie Bobru. R. Primke, M. Szczerepa, W. Szczerepa Archiwum System 2009.

Wojskowy Instytut Geograficzny Warszawa 1930.
 
Wykaz duchowieństwa polskiego Wydanie 1975 (stan na 30.10.1971). 
 
Wypisy z dziejów Lwówka Śląskiego. E. Braniewski, R. Primke, M. Szczerepa 2003.
 
Wyzwolenie Polski 1944-1945. B. Dolata  MON 1966.
 
Wyzwolenie północnych i zachodnich ziem polskich w roku 1945. K. Sobczak Poznań 1985.
 
Zabytki polskie w kraju i na obczyźnie. Warszawa 1926. 
 
Zabytki sztuki sakralnej z kościołów diecezji legnickiej znajdujące się poza jej granicami. Ks. Stanisław Szupieńko. Legnica 2004. 

Zakwisie  Eugeniusz Braniewski 2009.

Zbiór dokumentów rodzinnych Johannesa von Wackerbartha.

Zbiór dokumentów rodzinnych Danuty Czerniawskiej.

Zbiór prywatny dokumentów i fotografii. Baumert Doris 2009.

Zeitschrift für angewandte Chemie Volume 30 part 3 Verein Deutscher Chemiker 1917.
 
Zielony Sztandar nr 4 1986.
 
Ziemie Zachodnie w granicach macierzy. Poznań 1966.
 
Zimmermann F.1786 t.6 str.131-133. 
 
Z biegiem Kwisy. Przyroda i człowiek. W. Bena i A. Paczos. Związek Gmin "Kwisa" 2009.

Znad Pisy Grzegorz Jasiński 2003.

 
 
 
Relacje ustne
Barbary Polak – Karpińskiej z lat 1997-2002  

Kazimierza Brzozowskiego 2010
Jana Prejmy zapis 1995
Michała Karaczuna zapis 1995
Aleksandra  Dubaniewicza 2002-2010
Tadeusza Juszkiewicza 2007
Romualda Dubaniewicza 1995
Henryka Waniowskiego 2006
Henryka Szostaka 2005
Franciszka Cybulskiego 1997
Wiktora Dubaniewicza   1988
Józefy Porzuc 1996 – 2007
Tadeusza Horaka  2002 – 2009
Zygmunta Postrzecha 1999-2010
Andrzeja Szuniewicza 2005 - 2009
Piotra Harewskiego 2007
Franciszki Białej z lat 2005-2010
Zbigniewa Dubaniewicza 2007
Lesława Polesiaka 2003 - 2008
Stanisława Cichego 2007
Marii Baszak 2006 - 2010
Władysławy Dubaniewicz 1996 - 2010
Piotra Jaworskiego 2003
Zbigniewa  Niebieszczańskiego 2008
Krzysztofa Porzuca 2005
Bogusława Żejmy 2005 - 2010
Franciszki Białej 2010
Piotra Pleszkuna  2008 - 2010
Alberta Kwassa, Zbigniewa Trznadla, Józefa Kruka, Andrzeja Dudzika, Mirosława Boguckiego, Józefa Stolarczyka  2009 - 2011
Mieczysława Karaczuna  2013  
Jadwigi Cichej   2014
Wiesława Czerniawskiego   2014       
 
 
Serdecznie dziękuję
 mojej Cioci Gertrudzie Przybylskiej i p. Jarosławowi Bogackiemu
 za świetne tłumaczenia
 źródłowych tekstów niemieckich