Nadyby       Kolonia          Rz±siny 


                               Zwyczaje i obyczaje          Geografia             


     Przed 1945         1945-49         1950-59         1960-69     
  
 

   1970-79     1980-89      1990-99      2000-2009   2010-2019