Inauguracyjna sesja Gminnej Rady Narodowej w Gryfowie Śląskim odbyła się 3 stycznia 1973 roku. Na 30 radnych, w obradach uczestniczyło 25, 2 usprawiedliwionych. Sesja była prowadzona przez dwóch przewodniczących - Franciszka Kilarskiego i Franciszka Masłowskiego, wybranych w głosowaniu jawnym. Po odczytaniu Aktu Elekcyjnego tworzącego gminę Gryfów Śląski (nadanego przez Wojewódzką Radę Narodową we Wrocławiu), wybrano prezydium rady i zatwierdzono Genowefę Dzik na stanowisko naczelnika.  Po kilku miesiącach doszło do połączenia Gminnej z Miejską Radą Narodową - powstała wówczas Rada Narodowa Miasta i Gminy w Gryfowie Śląskim. Zatwierdzony został schemat organizacyjny samorządu gryfowskiego. Urzędowi Gminy podlegało Biuro Urzędu i Ośrodka Służby Rolnej, biurem kierował sekretarz urzędu (łącznie 13 etatów).