z protokołu Sesji Gminnej Rady Narodowej z 24.10.1951

                                                                      

                                                                 U C H W A Ł A   nr 7

         My członkowie Gminnej Rady Narodowej w Uboczu, zebrani w dniu 24. 10. 1951 roku postanawiamy wykonać swoje zobowiązania w planowym skupie zboża i ziemniaków a tym samym zaapelujemy na swoich gromadach do rolników by roczne swoje zobowiązania wykonali w terminie i nadwyżką tak, by nasz plan skupu ziemniaków i zboża był wykonany w 120%.