Administracja gminna   1946

Akt odwagi, czyli rzecz o Janie Żejmo     1949  

Boże Narodzenie   1946

Brak zabytków   1945

Donos 1946 

Dyrektor z Lubonia   1945-1947

Idzie nowe - zamiana z prywatnego na państwowe 1946  

Instrukcja w sprawie wysiedlenia     1946

Inwentaryzacja mienia poniemieckiego 1945

Jak przejmowano majątek Kessel 1946

Komendant  1945

Meldunek sołtysa 1945  

Meldunek sytuacyjny  1946  

Mienie   1947

Narty w notatce służbowej 1945  

Nieruchomości opuszczone    1045

Odezwa władz powiatowych  1945  

Oni byli pierwszymi  1945

Owczyn   1946

Paciuki, barany i capy 1945

Pożar   1932

Prezydium Gminnej Rady Narodowej 1948

Prośba o pozwolenie 1946  

Próba nacjonalizacji   1946

Przodownicy 1945

Reforma rolna - przejmowanie majątków na jej cele 1946

Ruchomości - inwentura w pokoju biurowym 1949

Sołtysi i wójt 1945 

Sprawcy nie wykryto z powodu nieobecności...  1946-1947

Sprawozdanie podsołtysa   1946

Szkic wsi w 1945 roku 1945

Szturmowiki nad Uboczem   1945

Telefony 1945

Uboczanie w administracji Gminy Ubocz 1946

Uboczanie w Gminnej Radzie Narodowej 1946  

Ustanowienie gminy Ubocz   1945  

Wspomnienia Władysława Butwiłowskiego   1945 - 48

Wynagrodzenia    1946

Zasługi   1946

Zaświadczenie   1946